MEDM107D Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследoвателски проект

Анотация:

Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: