MEDM302D Конфликти и посредничество в медицинската практика

Анотация:

• Да се изработи разбиране за многофакторната природа на конфликтите в отношенията лекар-пациент

• Да се свърже разбирането за конфликтите с етичните стандарти, професионалните интереси, човешките права, здравните, социални и други политики

• Да се придобият знания и умения за алтернативни подходи в тяхното разрешаване

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Обяснителни модели за ориентация и оценка на сложни и многостранни конфликтни ситуации в медицинската практика

• Принципите на помирителните подходи при конфликти, възникнали в хода на медицинската помощ

2) могат:

• Да участват в екип за разработване на план за намеса в ситуация на конфликт в медицинската практика

• Да планират и осъществяват дейности по прилагане на подобни планове в практиката


Предварителни изисквания:
• За най-често срещаните конфликти ситуации в медицинската практика

• За гледните точки на страните в тех (медицинска професия, пациенти и техни близки)Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кристи, Н. (2014) Конфликтите като собственост. „Култура“

2. Пашев, К. (2007) Корупция в здравеопазването в България. ЦИД, София

3. Шаркова, М. Медиацията в лечебните заведения.http://mariasharkova.com/mediacia-lechebni-zavedenia/

4. Защо корупцията обича болниците, „Дневник“. 2006.

5. http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2006/02/06/188669_zashto_korupciiata_obicha_bolnicite/

6. Ramsay, M.E. (2001) Conflict in the health care workplace. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2001 Apr; 14 (2): 138–139.