MEDM108D Практика: Участие в съдебен процес

Анотация:

Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р
 Надежда Славчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: