MEDM106D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения

Анотация:

Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: