MEDM105D Медицина за немедици

Анотация:

В тематично отношение занятията са посветени на изучаване основите на медицината: общопатологични процеси и техните клинични прояви. " Целта на курса е да запознае студентите с генезиса на основните медицински и биомедицински процеси при човека.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Райничка Михайлова-Гарнизова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Нова медицинска терминология и определен обем знания в областта на медицината;

2) могат:

" Да прилагат тази терминология като средство за общуване в медицинска среда и/или като професионален избор;

" При алтернативен професионален избор - да използват получената обща култура.


Предварителни изисквания:
• няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: