LEAB155 Проект: Извличане на колокации

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с особеностите на специализираните текстове от областта на правото, държавното устройство и устройството на европейските институции, както и придобиване на необходимите знания и умения за извличане на колокации.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната административна и специализирана терминология на ЕС.

2) могат:

• да извличат колокации с помощта на инструменти (AntConc).
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Извличане на колокации - самостоятелна работа

Литература по темите:

https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/