POLB506 Проект

Анотация:

Проектът се състои в подготовката на аналитично досие в следните възможни области:

Политическа партия в България: организационна структура и връзка с обществото.

Публичен образ на политически лидер от България: публични изяви, политически профил, отражение в медиите, обществени реакции.

Интернет сайт на политическа партия: послания, визирана публика, профил.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Иван Начев  д-р
проф. Евгений Дайнов  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р
гл. ас. Георги Проданов  д-р
доц. Петър Николов  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се научават да изготвят цялостно аналитично досие по определен проблем.
Предварителни изисквания:
Основни познания по политически науки.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Собствено проучване на източниците, направено от студента.

Средства за оценяване:

Текст на досието.