POLB155 История и институции на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните фактори, повлияли развитието на европейската интеграция като процес – основополагащи идеи, лансирани проекти, действащи лица, наднационални институции

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• кои са основните етапи в развитието на Европейския съюз

• какво отличава политическите институции на Европейския съюз от традиционните политически институции в съвременната национална държава

• кои са основните действащи лица в процеса на изработване и вземане на решение в рамките на многостепенната система на управление на Европейския съюз

2) могат:

• да представят систематизирано основните фактори, повлияли развитието на европейската интеграция като процес

• да изследват и анализират спецификите на политическия процес в рамките на Европейския съюз

• да конструират сравнителен анализ на политическите институции в държавите-членки на Европейския съюз


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Салман, Хари – Изцелението на Европа. Пробуждане на европейското самосъзнание. Кибеа, София, 2001

2. Хаген Шулце - Нациите, държавите и Европа, в: Държава и нация в европейската история, изд. “Лик”, София 2002 г.

3. Николов, Красимир - История на Европейската интеграция, в: Основното за Европейския съюз, под ред. На Проф. Пенка Караиванова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1998

4. ХИКС, САЙМЪН, Политическата система на Европейския съюз, Издателство "Парадигма", София 2007

Средства за оценяване:

курсов проект - 50%

тест - 50%