NJRN525 Разследваща журналистика

Анотация:

Журналистика

Преподавател(и):

 Генка Шикерова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: