MODB305 Проучвания и прогнози в модата

Анотация:

Целта на курса е да даде основни познания за работата на модния дизайнер в областта на прогнозирането на модни тенденции. Чрез разглеждане и обсъждане на тенденции, прогнози, анализ на цветови решения, облекла и колекции, чрез практически упражнения да въведе студентите в основните принципи за прогнозиране на тенденции и разработване на дизайнерка колекция, да ги запознае с основните идеи, институти и организации за прогнозиране, да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми в областта на модните тенденции, да въведе основни понятия и термини; да провакира и развива мисленето и креативността.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р
ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни източници за проучване и прогнозиране.

• Основните принципи, източници и етапи при проучването и изграждането на концепция за модна колекция.

• Основните зависимости, принципи и етапи при прогнозирането на модни тенденции.

• Основни модни понятия и термини.

2) могат:

• Да анализират модни тенденции.

• Да правят проучвания за модни тенденции.

• Да прогнозират и разработват модни тенденции.

• Да разработват скечбук.

• Да разработват концепции за модни колекции.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение.
 2. Тенденции и зайтгаист.
 3. Първични и вторични източници за проучване.
 4. Тенденции и прогназиране на мода.
 5. Скечбук - особености и подходи за разработване.
 6. Изложения: текстилни и модни.
 7. Текущо оценяване
 8. Модни стилисти.
 9. Модни редактори.
 10. Моден календар.
 11. Текущо оценяване
 12. Моден цикъл.
 13. Производстен календар.
 14. Ролята на модните седмици.
 15. Текущо оценяване - конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Kim, Eundeok. Fashion trends: Analysis and forecasting. New York, Berg, 2011.

• Valerie Cumming, C. W. Cunnington, P. E. Cunnington. The dictionary of fashion history. Oxford: Berg, 2010.

• Vinken, Barbara. Fashion zeitgeist: Trends and cycles in the fashion system. New York, Berg, 2005.

• Berg Fashion Library http://www.bergfashionlibrary.com/

Допълнителна литература:

• Bye, Elizabeth. Fashion Design. New York: Berg, 2010.

• Matharu, G. What is fashion design?. RotoVision, 2010.

• Next look : Womenswear fashion trends styling, Overath: Mode information, 2011.

• Seivewright, Simon. Research and design. Lausanne: Worthing: AVA Academia, 2007.

Средства за оценяване:

презентация, курсова работа, конферанс