MODB020 Въведение в модния дизайн - І част

Анотация:

"Въведение в модния дизайн - I част" е динамичен курс, който предлага цялостен пoглед към многостранния свят на модата. От прегледа на историческите модни движения до разбирането на съвременните тенденции, студентите навлизат в творческия процес на проектиране на облекло, избор на текстил и принципи на дизайна. Чрез практически проекти и теоретични дискусии обучаемите изграждат своята артистична визия, като същевременно развиват практически умения. В края на курса студентите придобиват фундаментално разбиране за термините и изразните средства в модата, принципите на проектиране и факторите, оказващи влияние върху развитието на модните процеси.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават: термините и процесите в модния дизайн, значението на модната информация, модните силуети, колоритът в модата и неговото значение, материали.

2) могат: да правят цветни композиции, да разработват проекти в основните модни силуети, да проектират по зададени теми.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Групов

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия I;
 2. Основни понятия II;
 3. Форма и стил в модата;
 4. Силуетът в модата;
 5. Изразни средства в проектирането на облекло;
 6. Функции на облеклото;
 7. Модата като изкуство – авангардните дизайнери;
 8. Презентации - формата в работата на авангардните дизайнери;
 9. Практическа задача - формата в работата на авангардните дизайнери;
 10. Абстракционизъм;
 11. Деконструктивизъм;
 12. Тест: Въведение в модния дизайн;
 13. Конферанс

Литература по темите:

HALBREICH, WADYKA Der Fashion Guide, 1999

HANSEN, H. Histoire du costume, 1956

LAVER, J. A Concise History, 1979

LAVER, J. Costume and Fashion a concise History

KUBALOVA, L. Das grosse Bilderlexikon der Mode, 1981

LEHNERT, G. Mode, 1998

LOSCHEK, I. Reclams Mode- und Kostumlexikon, 1999

PEACOCK, J. The Chronicle of Costume, 1996

PEACOCK, J. Fashion Accessories. The Complete 20th Century Sourcebook, 2000

RACINET, A. Le costume orique: 1-18, 1876

SEMBACH, Art Nouveau, 2000

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, New York Yves Saint Laurent,1983

THIEL, Er. Geschichte des Kostums, 1973