BAMB549 Проект: Продуктова и дистрибуционна политика

Анотация:

Целта на проекта е да се представи анализ на продукт и дистрибуция на определн бранд.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Реализиране на възможности за анализ на продуктовата и дистрибуционна политика на определен бранд
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Димова, Н., Дистрибуционна политика, НБУ