Визуални изкуства

Програмна схема

Визуални изкуства

1-ви семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)