Електронен каталог

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Марин Маринов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
02/8110 712
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 712-A II Корпус
Петък 10:45-12:45 712-A II Корпус

Професионална автобиография:


Заемани длъжности

От 2018 г., Почетен професор Нов Български Университет (НБУ)

От 2015 г., Професор, НБУ

От 2004 г. до 2015 г., Доцент, НБУ;

От 1998 г. до 2004 г., Доцент, Бургаски Свободен Университет (БСУ)

От 1987 г. до 2002 г., Старши научен сътрудник II ст., ИМИ-БАН

От 1978 г. до 1987 г. Научен сътрудник. ИМИ-БАН .

Организационни умения и компетенции

От 2012 г. до 2017 г., Зам.-ректор по учебната дейност на НБУ

От 2005 г. до 2012 г., Декан на МФ на НБУ

От 2000 г. до 2004 г., Зам.- декан на Центъра по информатика, технически и природни науки на БСУ

От 1997 до 2000 г., Декан на Факултета по приложна математика и информатика на БСУ

Научни звания, научни степени и образование

2015 Професор, Математическо моделиране и приложения на математиката

2005 г., Доцент, Диференциални уравнения, Висша атестационна комисия (ВАК)

1987 г., Старши научен сътрудник ІІ степен, Диференциални уравнения, ВАК

1976 г., Доктор, Диференциални уравнения, Московски държавен университет (МГУ), гр. Москва

1973 г., Висше образование, математика, Механико – математически факултет на МГУ

1967 г., Средно образование, Национална математическа гимназия

Преподавателска дейност.

В Нов български университет преподавам Математически анализ; Линейна алгебра; Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане; Математически модели със система за символно смятане, Приложна математика за икономисти и др.

Преподавал съм на студентите от Бургаски свободен университет; Шуменски университет; Югозападен университет ; Технически университет и Софийски университет. Преподавал съм

Математически анализ; Линейна алгебра; Математика; Математическа икономика; Теория на общото икономическо равновесие; Частни диференциални уравнения; Диференциални уравнения; Вариационно смятане; Количествени методи ; Висша математика 1; 2; 3 и др.

Сфери на изследователки интерес: приложна математика; диференциални уравнения и обучение по математика на университетско ниво.


Публикации:


Монография

Нелинейни параболични уравнения. G-сходимост и качествени свойства на решенията. София,“Planeta 3”, 2012. 306 с. ISBN 978-954-535-740-4

Учебници

• Приложна математика. София,“Planeta 3”, 2015, 480 с.

• Матрично смятане с Mathematica. София,“Planeta 3”, 2008, 239 с., ISNB 978-954-535-496-0

• Линейна алгебра в примери и задачи. С.,“Деметра”, 2004, 128 с., ISBN 954-9526-20-8.

• Математически анализ в примери и задачи. С.,“Деметра”, 2004, 367 с., ISBN 954-90611-5-9

• Тригонометрични редове на Фурие и интеграл на Фурие. С.,“Деметра”, 2003, 158 с., ISBN 954-9526-17-8 (с Ив. Стамова)

• Математикa. (вторo издание). С., “Деметра”, 2004, 296 с., ISBN 954-91284-7-4 (с П. Георгиева)

• Математически анализ (втора част). Бургас, БСУ, 1993, 263 с.

• Математически анализ (първа част). Бургас, БСУ, 1993, 293 с.

• Лекции по частни диференциални уравнения. Шумен, ВПИ, 1984, 283 с.

Електронни издания

• Лекции по висша математика със средствата на компютърната алгебра. Eлектронно учебно помагало MOODL - НБУ, 2009, 224 с.

• Приложна математика за икономисти. Eлектронен ученик, MOODL, НБУ, 2015.

Статии за периода 2010 -2020

• Solution of integro-differential equations using Mathematica with application in fracture mechanics. // Computer Science and Education i Computer science. Fulda / Munich, Germany, 2010, 159–167, ISSN1313-624 (with Ts. Rangelov)

• BIEM solution for cracked finite piezoelectric solids using Mathematica. // Computer Science and Education i Computer science. Sofia, 2011, 327–339, ISSN1313-624 (with Ts. Rangelov)

• Integro-differential equations for anti-plane crack s in inhomogeneous piezoelectric plane. // Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences. t.64, № 12, 2011, 1669 -1679 (with Ts. Rangelov)

• Проблеми на бакалавърските и магистърските програми по информатика. // Математика и математическо образование, С. СМБ 2012, с 304 -311; ( с П. Асенова)

• Anti-plane cracks in inhomogeneous piezoelectric solid via BIEM. // Computer Science and Education i Computer science. Boston, 2012, 71-79, ISSN1313-624(with Ts. Rangelov)

• Time-Harmonic Behaviour of a Cracked Piezoelectric Solid by BIE. // Serdica Journal of Computing. Volume 6, Number 2, 2012, (pp. 185–194) (http://www.math.bas.bg/serdicajcomputing/) (with Ts. Rangelov)

• Time–Harmonic Behaviour of Cracked Piezoelectric Solid by Boundary Integral Equation Metod. // Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Volume 44, Number 1, 2014, pp. 55–78 (with Ts. Rangelov, P. Dineva)

• Mathematical Proofs at University Level.// Computer Science and Education i Computer science, Fulda, Germany, 2013, 72-81, ISSN1313-624 (with P. Asenova)

• Mathematical education with system for symbolic calculation // MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS. 44, UBM, (2014), pp. 137 – 148

• Using mathematical software for understanding concepts. // Computer Science and Education in Computer science. Fulda / Boston University (USA) - University of Applied Sciences Fulda (Germani) – NBU (Bulgaria), 2017, pp. 142–158, ISSN1313-624 (with P. Asenova)

• Teaching mathematics with computer system // MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS. 47, UBM, (2018), pp. 213 - 220 (with P. Asenova)

• Dynamic fracture of a nano-crack in finite exponentially inhomogeneous piezoelectric solid.// Pliska Studia Mathematica. Volume 29, 2018, pp. 81–92, ISSN 0204-9805. (with Ts. Rangelov, P. Dineva)

• Teaching Ellipse with CAS// Computer Science and Education in Computer science. Fulda / Boston University (USA) - University of Applied Sciences Fulda (Germani) – NBU (Bulgaria), 2018, pp. 11–21. ISSN 2603-4794 (with P. Asenova)

• The travelling salesman problem with the symbolic computation system Mathematica // MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS. 47, UBM, (2018), pp. 147 – 157(with L. Laskov)

• System of tasks in mathematics education // Mathematics and Informatics, (2019) 62 (1), 52–70. (with P. Asenova) .

• Dynamic fracture of a nano-cracked finite exponentially inhomogeneous piezoelectric solid // Archive of Applied Mechanics (2019) 89:1317–1332 (with Ts. Rangelov, P. Dineva)

• Computer programming in mathematics education // Mathematics and Informatics, (2019) 62 (4), 444-458 (with L. Laskov)

• Investigating some properties of quadratic curves with computers // Anniversary International Scientific Conference “Synergetics and Reflection in Mathematics Education”, 16-18 October 2020, Pamporovo, Bulgaria, 101 – 112, http://srem2020.fmi-plovdiv.org/proceedings/ (with P. Asenova) .

Курсове от текущия семестър: