Електронен каталог

проф. Ирена Василева д.н.

проф. Ирена Василева д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0884274624
Приемно време:
Вторник 9:15-11:15 201 II Корпус
Сряда 14:00-16:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ВАСИЛЕВА, ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Адрес МЛАДОСТ 1, БЛ. 74, ВХ. А, АП. 3, СОФИЯ, 1784, БЪЛГАРИЯ

Телефон +359 884 274 624

Факс

E-mail Vassileva.irena@gmail.com; ivasileva@nbu.bg

Националност българска

Дата на раждане 06.05.1962

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

01.12.2020 – досега - Нов български университет, София

професор по английски и немски език, преподавател

01.01.2008 – 01.12.2020 - Нов български университет, София

Хоноруван професор по английски и немски език, преподавател

2020 юли – септември - Шефийлдски университет, Шефийлд, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

2019 юли – септември - Шефийлдски университет, Шефийлд, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

2018 юли – септември - Шефийлдски университет, Шефийлд, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

2017 юли – септември - Нотингам-Трент университет, Нотингам, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

2016 май – септември - Хериот-Уот университет, Единбург, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

2015 юли – септември - Университет Рединг, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

2014 юли – август - Бристълски университет, Великобритания

Преподавател в курс по английски език за академични цели на чуждестранни студенти

15.01.2011 – 15.05.2013 - Европейски политехнически университет, Перник

Професор по английски и немски език, ръководител на Езиковия център

Преподавателска и научна работа

25.05.1996 – 01.01.2011 – ЮЗУ, Благоевград

Доцент / от 2009 професор по английски и немски език

Теоретични курсове на бакалавърски и магистърски програми – разработка и преподаване; член на ФС; научна работа

01.09.1987 – 25.05.1996 - Катедра по английски език, ИЧС, София

Асистент / от 1993 главен асистент – преподаване на Английски език за възрастни; научна работа

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

03.04.2006 - Филологически факултет, Лайпцигски университет, ФРГ

Dr. phil. habil. /хабилитиран доктор/ по Приложна лингвистика

28.06.1993 – ИЧС, София / ВАК, Кандидат на филологическите науки (доктор)

04.10.1985 – Великотърновски университет

Специалист по английски език и литература и преподавател по английски език (магистър)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ НЕМСКИ РУСКИ ФРЕНСКИ

• Четене Отлично Отлично Отлично Добро

• Писане Отлично Отлично Добро Основно

• Разговор Отлично Отлично Добро Основн

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Отлични умения за работа в екип, придобити през дългогодишен опит на съвместна

изследователска дейност с колеги от страната и чужбина, както и участия в международни научни форуми; висока интеркултурна компетентност, придобита по време на дългогодишните ми престои като учен и преподавател във ФР Германия (общо около 15 години), както и на преподавателската ми работа със студенти и колеги от цял свят във Великобритански университети през последните 7 години.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Отлични организационни умения, придобити в процеса на работата ми като директор на Езиковия център на ЕПУ, както и на ръководител на международни проекти, финансирани предимно от водещата немска фондация „Александър фон Хумболт“.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

ОТЛИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ В РАБОТАТА С DOS, WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET, MOODLE, BLACKBOARD И ДРУГИ ВИРТУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОСТРАНСТВА.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе.

ОТЛИЧНИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ УМЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ И В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА; ПРЕВОДАЧЕСКИ УМЕНИЯ И ПРАКТИКА ОТ И НА ЕЗИЦИТЕ, КОИТО ВЛАДЕЯ; ВИСОКА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И НАУЧНАТА ЕТИКА; УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ЖУРИТА; ОЦЕНИТЕЛ НА ПРОЕКТИ ЗА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; РЕЦЕНЗЕНТ НА СТАТИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Да, категория В

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]

ПРИЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗИРАНИ СТИПЕНДИИ И ПРОЕКТИ

Януари 2017 – Ръководител на проект за институционално партньорство с

Юли 2018 катедрата по Англицистика, американистика и келтология,

Бонски университет, ФРГ. Проектът е финансиран

oт фондация „Александър фон Хумболт“

Тема на проекта: „Text Plagiarism in the Social Sciences vis-

a-vis Ethical Aspects and Common Practices“

Март - април 2016 Краткосрочна /двумесечна/ стипендия от фондация

„Александър фон Хумболт“ по проект – Бонски

Университет, Германия, Катедрата по англицистика,

американистика и келтология.

Януари 2013 – Проект за институционално партньорство с катедрата по

Англицистика, американистика и кертология, Бонски университет,

ФРГ. Проектът е финансиран от фондация „Александър фон

Хумболт“

Декември 2015 Тема на проекта: “Academic Communication in Multimedia

Environment”

Септември 2012 Краткосрочна /едномесечна/ стипендия от фондация

„Александър фон Хумболт“ по проект – Бонски Университет,

Германия, Катедрата по англицистика, американистика и

келтология.

Март 2012 Стипендия по линия на Европейското икономическо

пространство – Университет в Рейкявик, Исландия

Май 2010 – Стипендия по програма „Сабатична година за български учени” –

Фонд „Научни изследвания”, МОН

декември 2010 Заглавие на проекта: “Confrontation in Academic Сommunication”

Център за изучаване на чужди езици, Бонски университет, ФРГ

Юни 2010 Стипендия по линия на Европейското икономическо

пространство за посещение на курс по академично писане –

Университет в Рейкявик, Исландия

Септември 2009 Стипендия по програма на канадското правителство

McGill University, Монреал, Канада

Юли 2003 - Старши научен сътрудник, Проект “Дигитален речник на

юли 2004 немските колокации”,

Берлин-Бранденбургска академия на науките, Берлин, ФРГ

Март 2001 - Център за чужди езици, Бонски университет, ФРГ

март 2003 Стипендиант на фондация “Александър фон Хумболт”

Заглавие на проекта: “Author-Audience Interaction. A Cross-

Cultural Perspective”

Септември 2000 -Научен проект финансиран от Фондация отворено общество,

юли 2003 Будапеща

Заглавие на проекта: „Special Languages Research and Teaching”

Бонски университет / Югозападен университет

Октомври 1998 – Стипендиант на фондация “Александър фон Хумболт”

април 2000 Заглавие на проекта: “The ‘I’ / ‘we’ Perspective in Cross-

Cultural Academic Communication”

Център за чужди езици, Бонски университет, ФРГ

Юли 1996 - Научен проект, финансиран от Фондация отворено общество

юли 1998 Прага

Заглавие: „Academic Discourse Rhetoric: an English-Bulgarian

Perspective“

Maй - август 1997 Център за чужди езици, Бонски университет, ФРГ, научен

проект финансиран от немската служба за академичен обмен

DAAD)

Заглавие: “Rhetorical Structure of Specialized Discourse in

English, German, Russian and Bulgarian”

Януари 1997 Ланкастърски университет, Великобритания, Департамент по

приложна лингвистика

Юли - август 1992 Плимутски университет, Великобритания, kурс,

организиран от Британски съвет English for Specific

Purposes


Публикации:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

MONOGRAPHS:

Vassileva, Irena (2006) Author-Audience Interaction. A Cross-Cultural Perspective. Sankt Augustin: Asgard Verlag. (Habilitation thesis).

Vassileva, Irena (2002) Academic Discourse Rhetoric and the Bulgarian - English Interlanguage. Sofia: Tip-top Verlag.

Vassileva, Irena (2000) Who is the author? (A contrastive analysis of authorial presence in English, German, French, Russian and Bulgarian academic discourse). Sankt Augustin: Asgard Verlag.

Vassileva, Irena (1993) Conjunctions in English and Bulgarian Scientific Texts. Sofia, 1993. (PhD thesis, 170 pages, unpublished, in Bulgarian).

VOLUME EDITOR:

Irena Vassileva, Mariya Chankova, Esther Breuer and Klaus P. Schneider (eds.). (2020). The Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 153). Berlin: Frank & Timme Verlag. 344, pages, ISBN 978-3-7329-0569-0.

ARTICLES:

Vassileva, Irena, Mariya Chankova (2020) Multimedia Environment and the Social Sciences – Friends or Foes? In: Irena Vassileva, Mariya Chankova, Esther Breuer and Klaus P. Schneider (eds.). The Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 153). Berlin: Frank & Timme Verlag. 344 pages, ISBN 978-3-7329-0569-0. pp. 7-16.

Vassileva, Irena (2020) Academic Communication in the Social Sciences and the New Media. In: Irena Vassileva, Mariya Chankova, Esther Breuer and Klaus P. Schneider (eds.). The Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 153). Berlin: Frank & Timme Verlag. 344 pages, ISBN 978-3-7329-0569-0. pp. 17-40.

Vassileva, Irena, Mariya Chankova (2020) Scholars’ information exploitation habits in multimedia environment. In: Irena Vassileva, Mariya Chankova, Esther Breuer and Klaus P. Schneider (eds.). The Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 153). Berlin: Frank & Timme Verlag. 344 pages, ISBN 978-3-7329-0569-0. pp. 61-92.

Esther Breuer, Mariya Chankova, Irena Vassileva (2020) University Students’ Information Search Behaviour in the Digital Age. In: Irena Vassileva, Mariya Chankova, Esther Breuer and Klaus P. Schneider (eds.). The Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 153). Berlin: Frank & Timme Verlag. 344 pages, ISBN 978-3-7329-0569-0. pp. 94-124.

Vassileva, Irena, Mariya Chankova (2019) Attitudes Towards Plagiarism in Academia, ESNBU Volume 5, Issue 1, pp.135-164.

Vassileva, Irena. (2016) Urban Linguistic Landscaping – The Case of a Monolingual Country. In: Diana Yankova (ed.). Jubilee Yearbook of the Department of English Studies. Sofia: New Bulgarian University Press. 45-58.

Vassileva, Irena, Diana Yankova (2015) Observations on the Language of First Generation Bulgarian Immigrants to Canada. In: International Journal of Canadian Studies 52, 39-59.

Vassileva, Irena. (2014a) Bulgarian ‘we’ and audience involvement in academic writing. In: Theodossia-Soula Pavlidou (ed.) Constructing Collectivity: ‘We’ across languages and contexts. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. 287-308.

Vassileva, Irena (2014b) Argumentation Strategies in Negative Academic Book Reviews. In: Azamat Akbarov (ed.). Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning. Sarajevo: International Burch University. 1056-1064.

Vassileva, Irena (2014c) „Die Spitzenforschung spricht Englisch“, but who does the English Language Belong to?. In: Diana Yankova (ed.) Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. 348-357.

Vassileva, Irena, Diana Yankova (2013) Functions and Mechanisms of Code-switching in Bulgarian Canadians. In: Etudes Canadiennes / Canadian Studies. Revue interdisciplinaire des etudes canadiennes en France. N° 74. 103-121.

Vassileva, Irena, Heinrich P. Kelz. (2012a) Sprachenwahl und Sprachenwechsel in den Spannungsfeldern von Migration und Kolonisation. In: Irina Podtergera (ed.) Schittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 2: Einflussforschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Unipress Bonn. 173-185.

Vassileva, Irena (2012b) Confrontation in Science. In: Hristo Hristov (ed.) Education, Science, Innovations. European Polytechnical University Press. 331 – 337.

Vassileva, Irena (2012c) Prevključvane na ezikovija kod pri bălgari, živeešti v Germanija. (Core-switching – Bulgarians living in Germany). In: Săpostavitelno ezikoznanie / Contrastive Linguistics Journal, Sofia: Sofia University Press. 14-21.

Vassileva, Irena (2010a) Critical Book Reviews in German. In: International Journal of Applied Linguistics 20, N 3. 354 – 367.

Vassileva, Irena (2010b) Scientific Communication in Multimedia Environments – Intertextual and Interdiscursive Features. In: Georgieva, Maria, Allan James (eds.) Globalization in English Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 178-191.

Vassileva, Irena (2010c) The Discursive Construction of National Identity in Academic Communication – the Case of Canada. In: Diana Yankova (Ed.) MANAGING DIVERSITY AND SOCIAL COHESION: THE CANADIAN EXPERIENCE. Brno: Masaryk University. 417 – 428.

Vassileva, Irena, Philip Shaw (2009a) Co-evolving academic rhetoric across culture; Britain, Bulgaria, Denmark, Germany in the 20th century. In: Journal of Pragmatics 41. 290 – 305.

Vassileva, Irena (2009b) Argumentative strategies in conference discussion sessions. In: Eija Suomela-Salmi, Fred Dervin (eds.) Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 219 – 240.

Vassileva, Irena (2009c) Autorenerscheinung in der Wissenschaftssprache. In: Foreign Language Teaching Journal 6. Sofia: Ministry of Education Press. 3 – 8.

Vassileva, Irena, Elisaveta Bojadzieva (2009d) Die Kluft zwischen Präskriptivismus und Analytismus im Bulgarischen. In: Christian Voß (ed.) EU-Bulgaristik. Perspektiven und Potenziale. München – Berlin: Verlag Otto Sagner.

Vassileva, Irena (2008) Globalization, Interdisciplinarity, and the Notion of 'Academic Discourse. In: Makhlouf, Sanaa (ed.) Community Linguistics in an age of globalization. Cairo: The American University in Cairo Press. 280 – 299.

Vassileva, Irena (2007a) Disciplinary and Cultural Variations in the Perception of Authorship. In: Bagasheva, A. (ed.) Za choveka i ezika (About man and language). Festshrift for Prof. Maia Pencheva. Sofia: SU “Kliment Ohridski”. 296 – 312.

Vassileva, Irena, Anna Breitkopf (2007b) Osteuropäischer Wissenschaftsstil. In: Peter Auer, Harald Baßler (ed.) Reden und Schreiben in der Wissenschaft. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 211 – 224.

Vassileva, Irena (2006a) Der Zustrom des Englischen in Bulgarien – Ein Generationsproblem. In: Muhr, Rudolf (ed.) Innovation und Kontinuität in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen. Wien: Peter Lang. 335 – 348.

Vassileva, Irena (2006b) Metamorphosis: Conference Abstract, Conference Presentation, Published Paper. In: John Flowerdew, Maurizio Gotti (eds.) Studies in Specialised Discourse. Berlin et al.: Peter Lang. 61 – 78.

Vassileva, Irena (2005) Englisch und Deutsch als Sprachen internationaler Konferenzdiskussionen. In: Eva van Leewen (ed.) Sprachenlernen als Investition in die Zukunft. Wirkungskreise eines Sprachlernzetrums. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 389 - 405.

Vassileva, Irena (2004a) Der wirtschaftswissenschaftliche Artikel des 20. Jahrhunderts im Deutschen und Bulgarischen. Eine diachronische Perspektive. In: Klaus-Dieter Baumann, Hartwig Kalverkämper (eds.). Pluralität in der Fachsprachenforschung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 461-480.

Vassileva, Irena, Diana Yankova (2004b) Pre-service teacher education in Bulgaria - critical evaluation. In: BETA Conference proceedings 1999-2004. CD-ROM.

Vassileva, Irena (2003) Englisch und Deutsch als internationale Konferenzsprachen: Sprecher-Zuhörer-Interaktion. In: Fachsprache / Special Languages 1-2. 35-46.

Vassileva, Irena (2002a) Speaker-Audience Interaction: the Case of Bulgarians Presenting in English. In: Eija Ventola, Celia Shalom, Susan Thompson (eds.) The Language of Conferencing. Frankfurt am Main: Peter Lang. 255-276.

Vassileva, Irena, Yankova, D. (2002b) Supranational Legislative Texts: a New Challenge for Translators in Europe. In: Heinrich P. Kelz (ed.) Mehrsprachigkeit in Europa. Modelle und Perspektiven. Baden-Baden: Nomos Verlag.

Vassileva, Irena (2002c) Culture, Education, and Author Identity in Academic Discourse. In: Reinhard Rapp (ed.) Sprachwissenschaft auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. Peter Lang. 671-678.

Vassileva, Irena (2002d) The Conference Presenter – a Victim or a Victor? In: M. Koskela et al. (eds.) Porta Scientae II. Lingua specialis. University of Vaasa. 557-568.

Vassileva, Irena (2001a) Commitment and Detachment in English and Bulgarian Academic Writing. In: English for Specific Purposes Journal. Vol.20, N1. 83-102.

Vassileva, Irena (2001b) Conjunctive and Referential Ties – Impact on English Scientific Text Comprehension. In: Fremdsprachen und Hochschule 62/2001. 121-131.

Vassileva, Irena (2001c) Interpersonal Relations and Knowledge Representation in the Academia. In: Orbis Linguarum, South-Western University of Blagoevgrad, Bulgaria. 90-95.

Vassileva, Irena (2000) Specific Features of Text Organisation by Romani and Bulgarian Students at Secondary School. In: Christo Kjuchukov (ed.). The Teaching of Language and Literature to Romani Children in Grade V-VIII. Sofia: Tilia. 23-37. (In Bulgarian).

Vassileva, Irena (1998) Who am I / who are we in academic writing? In: International Journal of Applied Linguistics, vol.8, N2. Oslo: Novus Press. 163-190.

Vassileva, Irena (1997a) Hedging in English and Bulgarian Academic Writing. In: Anna Duszak (ed.). Culture and Styles of Academic Discourse. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 104. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 203-222.

Vassileva, Irena (1997b) Acquisition of the Basic Text-Forming Categories by Romani and Bulgarian Children at Primary School. In: Christo Kjuchukov (ed.). Ovladjavaneto na balgarskija ezik ot ucenici romi I-IV klas. Sofia: Klub’90. 68-84.

Vassileva, Irena (1996) A Note on the ‘I’ / ‘we’ Perspective in English and Bulgarian Academic Discourse. In: Lilyana Grozdanova (ed.). Applied Linguistics and Foreign Language Teaching Methods. Sofia.16-20.

Vassileva, Irena (1995) Some Aspects of the Rhetorical Structure of Specialized Written Discourse in English, Bulgarian and Russian. In: International Journal of Applied Linguistics vol.5, N2. Oslo: Novus Press. 173-190.

Vassileva, Irena, P. Sotirov (1994) Typological Characteristics of Co-reference Chains in English and Bulgarian Journalistic Style. In: Contrastive Linguistics 6. Sofia. 21-27.

Vassileva, Irena (1994) Main Types of Errors in Classroom Translation of Specialized English-Bulgarian Texts. In: Foreign Language Teaching Journal 1. Sofia. 2-9. (In Bulgarian).

Vassileva, Irena (1993a) Conjunctive and Referential Ties - Impact on English Scientific Text Comprehension. In: Foreign Language Teaching Journal 2. Sofia. 2-8.

Vassileva, Irena (1993b) Cohesive Devices in Coursebook Texts. In: Foreign Language Teaching Journal 5. Sofia.19-23.

Vassileva, Irena (1992) Thematic Structure and Conjunctive Ties in English and Bulgarian Scientific Texts. In: Contrastive Linguistics 5. Sofia. 5-12. (In Bulgarian).

Vassileva, Irena, R. Andreeva (1992) Personality Characteristics and their Impact on English Language Acquisition by Bulgarians. In: Foreign Language Teaching Journal 4. Sofia. 32-39. (In Bulgarian).

Vassileva, Irena (1991) Acquisition of Cohesive Devices in English and Error Analysis. In: Foreign Language Teaching Journal. 4-5. Sofia. 65-70. (In Bulgarian).

REVIEWS:

Vassileva, Irena (2006) „Legal Language Made Simple: Statutory Provisions in English and Bulgarian”, Diana Yankova, 2004, Tip-Top Press, Sofia, Bulgaria. In: International Journal of Applied Linguistics, Vol. 16, N 2. Oslo: Novus Press. 264 - 267.

Vassileva, Irena (2004) “Text and Argumentation in English for Science and Technology, Dermot McElholm, 2002, European University Studies, Series XXI, Vol. 235, Frankfurt/Berlin: Peter Lang. In: International Journal of Applied Linguistics, Oslo, Novus Press. Vol. 14, N 2. 290-295.

Vassileva, Irena (1999a) Errors in Language Learning and Use. Exploring error analysis. Carl James. London: Longman. 1998. In: Modern English Teacher vol.8 N 1. 86-87.

Vassileva, Irena (1999b) Fifth International Conference “Language and Social Contacts” - Sofia 1995. In: J. Fishman (ed.). International Journal of the Sociology of Language 135. New York - Berlin. 157-159.

Vassileva, Irena (1996) Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. V.K.Bhatia, Longman, London 1993. In: Applied Linguistics. 17, N1. Oxford: Oxford University Press. 130-134.

Vassileva, Irena (1995) Key Issues of Syntax in the Special Languages of Science and Technology. English - German. Klaus Baakes. Heidelberg: Gross Verlag 1994. In: Foreign Language Teaching Journal 1. Sofia. 72-74.

Vassileva, Irena (1994a) International Journal of Applied Linguistics, vol.1 N1&2, vol.2 N1&2 1991, 1992, Oslo: Novus Press. In: Contrastive Linguistics XIX, N2. Sofia. 74-77.

Vassileva, Irena (1994b) Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. A.Wierzbicka, Mouton de Gruyter, Berlin 1991. In: Contrastive Linguistics XIX, N1.Sofia. 78-81.

Vassileva, Irena (1994c) English for Bulgarians. Part Two. Anrdei Danchev., L. Grozdanova, K. Rangelova, M. Georgieva, T. Kostadinova. Vezni-4, Sofia 1993. In: Foreign Language Teaching Journal 2-3. Sofia. 109-113.

Vassileva, Irena (1993) Third Annual EUROSLA Conference - Sofia 1993. In: Foreign Language Teaching Journal 4. Sofia. 73-78.

Vassileva, Irena (1989) “Lingvistika teksta i obucenie cteniju anglijskoj nauchnoj literatury”. L.I.Zilberman. In: Foreign Language Teaching Journal 3. Sofia. 59-62.

INVITED LECTURES

Vassileva, Irena (2007) Academic Communication in Multimedia Environment. University of Aarhus, Denmark, 5 November.

Vassileva, Irena (2006a) Verwendung und Funktionen von Zitaten im wissenschaftlichen Diskurs. University of Leipzig, Germany, 18 January.

Vassileva, Irena (2006b) The Pragmatics of Personal Pronouns in Modern English. University of Kristiansand, Norway, 2 February.

Vassileva, Irena (2005a) Der Zustrom des Englischen in Bulgarien – ein Generationsproblem. Viadrina University, Frankfurt / Oder, Germany. 4 Ferbuary.

Vassileva, Irena (2005b) Author Identity in Cross-Cultural Academic Communication. University of Trondheim, Norway, 4 April.

Vassileva, Irena (2005c) Globalisierung, Cocacolisierung oder der Zustrom des Englischen in Osteuropa. University of Leipzig, Germany, 29 June.

Vassileva, Irena (2001) “Die Spitzenforschung spricht Englisch”, but who does the English language belong to? Paper presented at the Annual Meeting of the Alexander von Humboldt Foundation, 14-16 June. Berlin, Germany.

Курсове от текущия семестър: