Електронен каталог

проф. д-р Димитър Николов

проф. д-р Димитър Николов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 13:00-15:00 708 II Корпус
Петък 13:00-15:00 708 II Корпус

Професионална автобиография:


Професионална автобиография:

Професор д-р Димитър Николов

• ОБРАЗОВАНИЕ

1991 докторска степен - Селскостопанска академия, София, България

1983 г. магистър - Катедра по аграрна икономика, Университет за национално и световно стопанство, София, България

• СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1992 г. Сертификат за „Макроикономика“, Университет Делауеър, САЩ

1992 Курс „Пазарни новини“, USDA, Cochran Program, САЩ

1993 г. Сертификат в курса „Земеделски и хранителен маркетинг”, колеж Way, Лондонски университет, Великобритания

1997 г. Специализация „Адаптиране на инвестиционните условия в българското земеделие към ЕС“, PHARE, Way College, Лондонски университет, Великобритания

2004 Международен курс „Управление на пазарно ориентирани селски организации“, INWENT, 9-30 юни, Лайпциг-Шортау, Германия

2006 Специализация, „Адаптиране на малките ферми към стандартите на веригите супермаркети в България“, IAMO, Хале, Германия

• ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2000 - 2005 хоноруван преподавател – „Селскостопански кредит”, Университет за национално и световно стопанство, Департамент по агробизнес, София, България

2000 - 2005 хоноруван преподавател – „Земеделски финанси”, Университет за национално и световно стопанство, Катедра Агробизнес, София, България

2009 - 2014 хоноруван преподавател - Магистърски курс Агарнаикономика, „Мониторинг и последващ контрол на инвестиционни проекти”, „Корпоративни финанси”, „Публични финанси”, „Банкиране”, „Данъчни системи” и „Финансов мениджмънт”, катедра Счетоводство, финанси и статистика, Аграрен университет , Пловдив

2015-2019 хоноруван преподавател - Магистърската програма по „Управление на агробизнеса и развитието на селските райони”, курсове „Мониторинг и последващ контрол на инвестиционни проекти” и „Управление на риска в земеделското стопанство”, департамент „Икономика”, Нов български университет, София

От 2020 професор, департамент "Администрация и управление", НБУ

• ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Структурната реформа в земеделието;

Финансови аспекти на изполването на фондовете на ЕС;

Земеделска и селска финансова политика;

Развитие на селските райони;

Качество на храните;

Управление и маркетинг на земеделското стопанство

• ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

1985 - Член на изследователския отдел, Институт по аграрна икономика (IAE), София, България

1994 - 1995 г. Заместник директор на Аграрната икономика (IAE), София, България

2005 - 2006 Старши изследовател, JRC, IPTS, Комисия на ЕС, Севиля, Испания

2013 - 2019 Директор на Института по аграрната икономика, София, България

2020 – Член на департамент "Администрация и управление", НБУ

• ПУБЛИКАЦИИ

1. Д. Николов, П. Борисов, Т. Радев. Определяне на обществените блага и антиблага в Южен централен район на планиране в България. Икономика и управление на селското стопанство. 2016, № 2-4

2. Д. Николов, И. Боевски, П. Борисов, Т. Радев. Обществените блага в България, осигурени от земеделието и горското стопанство – състояние, значимост и тенденции на развитие. Икономика и управление на селското стопанство. 2016, № 2-4

3. Nikolov D., P Borisov, T Radev (2016) Identification of public goods and bads in South Central Planning Region in Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Volume 61, Issue 2/4, Pages 90-100

Online http://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=225

4. Nikolov D., I Boevsky, P Borisov, T Radev (2016) Public goods in Bulgaria provided by agriculture and forestry importance and tendency, Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Volume 61, Issue 2/4, pages 101-115

Online http://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=226

5. Nikolov, D. Chopeva, M, (2016) Assessment Of Factors Influencing Farm Insurance In Bulgaria Through Probability Statistical Methods, Agricultural Economics and Rural Development, Volume 13, Issue 1, Pages 3-12

Online-https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_rTk3icAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXiBSvK2E8J8SUDUlRu1lonk5ZVRCEIxK&gmla=AJsN-F4wmqst9UA8mrYlt0qCdCwa71VdvSXdwGqtO3OCZllJ_-PMimF0FXQDM0ALh-pepTi80HzwE-gyTp_KBvDtvEGjWaPJ4EGABpRRdYznI_Z1iw2yanY&sciund=8518955371616408535

6. D. Nikolov, M. Chopeva. Farmers `Adaptation: Which Factors Affect Agricultural Innovations? In: CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agricultural areas (2016), pp. 189-201.

7. D. Nikolov, M. Chopeva. “Expected changes of farmers innovation activity in 2014-2020 , The challenges of innovations implementation for sustainable agriculture”, Economy versus the environment- competitiveness or complementarily (2016), pp 192-205.

8. Nikolov D., A Mihnea, I Boevsky, P Borisov, T Radev (2017), Demand and supply in delivering public goods in agriculture: South Central Planning Region in Bulgaria case study, book “ Risk in the food economy-theory and practice”, Warsaw, Volume 49, Pages 65-76

Online https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15522/PW%2049.1.pdf?sequence=1#page=65

9. Nikolov D, Adriana Mihnea, Teodor Radev, Petăr Borisov, Ivan Boevsky, Andrei Răduţu, (2017), BENEFITS, OPPORTUNITIES, COSTS AND RISKS (BOCR) MODELS AND CONTINGENCY VALUATION FOR ESTIMATING THE PROVISION OF PUBLIC GOODS IN BULGARIAN AGRICULTURE: SOUTH CENTRAL PLANNING REGIION, BOOK Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy; Bucharest, p. 42-49

Online https://search.proquest.com/openview/ae04fb7e2c556d65d01ccf97ef3cef72/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031820

10. Nikolov, D. Chopeva, M, (2017) Impact of investment support and activity on farms economic performance in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, 2017 Vol.62 No.2 pp.16-30 ref.9

11. Mihnea, Adriana and Nikolov, Dimitre Nikolov and Kostenarov, Krasimir, Farms and Agricultural Enterprises for Development of Sustainable and Smart Cooperatives: A Multifactor Approach Using Digital Farm Management (2018). The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future, EU Member States point of view, ed. M. Wigier, A. Kowalski, series "Monographs of Multi-Annual Programme" no 73.1, IAFE-NRI, Warsaw 2018, ISBN: 978-83-7658-743-1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3202701

12. Nikolov, D. Chopeva, M, (2018) The innovative activity of the farmers, book,”Governing and Assessment of Agrarian Sustainability - Experiences, Challenges, and Lessons from Bulgaria and China”,

file:///C:/Users/Dimitre/Downloads/SSRN-id3105440.pdf, p. 197-206

13. Nikolov D., K Kostenarov (2018), Evaluation of farmers' risk behavior using a simplified multi-criteria analysis (ANP). Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Volume 63, Issue 4, Pages 37-43

Online https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=444

14. Mihnea A., Nikolov D. , Kostenarov K. (2018) Farms and Agricultural Enterprises for Development of Sustainable and Smart Cooperatives: A Multifactor Approach Using Digital Farm Management, The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future, EU Member States point of view, ed. M. Wigier, A. Kowalski, series "Monographs of Multi-Annual Programme" no 73.1, IAFE-NRI, Warsaw 2018, ISBN: 978-83-7658-743-1

Online https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3202701

Online http://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=278

15. Lena Schallera, Stefano Targettib, Anastasio J. Villanuevad, Ingo Zasada, Jochen Kantelhardt,Manuel Arriazaf, Tufan Balg, Valérie Bossi Fedrigottih, F. Handan Girayi, Kati Häfnere,Edward Majewskij, Agata Malak-Rawlikowskaj, Dimitre Nikolov, Jean-Christophe Paolil, Annette Piorre, Macario Rodríguez-Entrenad, Fabrizio Ungarom, Peter H. Verburgn ,Boris van Zantenn, Davide Viaggi, Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness—Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas, Land Use Policy, Volume 76, July 2018, Pages 735-745

16. Chopeva, M, Nikolov, D. (2019), Digital farm management: Challenge for the Bulgarian farmers in mountain regions, Book of Proceedings,”European Agriculture and Food Value Chain: Dynamics and Innovations” p. 8-21, ISBN: 978-954-8612-22-7

17. Hrabrin Bachev, Bodjidar Ivanov, Emilia Sokolova, Desislava Toteva, Dimitar Terziev, Dimitre Nikolov Nikolov, Minka Chopeva, Donka Radeva-Decheva, Hongfei Li, Shengquan Che, Dongling Wang, Linghao Wang, Xiao Liu, Anze Liang, Yuyu Du, Bingqin Yu, Governing and Assessment of Agrarian Sustainability-Experiences, Challenges, and Lessons from Bulgaria and China, 2018/1/19

18. Chopeva, M, Nikolov, D. (2019), Financial Incentives for Ensure the Supply level of Public Goods in Agriculture in Bulgaria, Book of Proceedings “Priorities for the development of agriculture and rural areas of Bulgaria and Poland in the new EU financial framework”, p. 7-19, ISBN 978-954-8612-23-4

19. P Borisov, T Radev, D Nikolov (2019) Young farmers and new entrants in Bulgarian agriculture-profiling their challenges and needs, Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Volume 64, Issue 2, Pages 60-71 (Online https://journal.jaem.info/page/download.php?articleID=457)

20. Kostenarov K., D Nikolov, I Boevski, (2019) Application of multicriteria analysis for evaluation of innovative business models for small farms in food chains, Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Volume 64, Issue 1, Pages 23-38

Online https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=448

21. Николов, Д., И. Боевски, П. Борисов, Т. Радев. Young Farmers and New Entrants in Bulgarian Agriculture - Profiling their Challenges and Needs. Икономика и управление на селското стопанство. 2019, № 2

22. Dimitre Nikolov, Bozhura Fidanska (2019), METHODOLOGICAL APPROACH FOR RESEARCHING THE OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF DIGITAL AGRICULTURE BASED ON INNOVATIVE BUSINESS MODELS, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Vol 73 No 2 (2019) 114-124

23. Николов, Д., И. Боевски, П. Борисов, Т. Радев. Възможности за съвместен маркетинг на земеделски производители от област Смолян. Икономика и управление на селското стопанство. 2020, № 1

24. Борисов, П., Д. Николов, Т. Радев. Методически подход за картографиране и привличане на заинтересовани страни при дигитализацията на земеделския сектор. Икономика и управление на селското стопанство. 2020, № 2


Публикации:


Курсове от текущия семестър: