Електронен каталог

проф. Дияна Янкова д.н.

проф. Дияна Янкова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 14:30-16:15 201 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


проф. д-р Дияна Димитрова Янкова

Департамент “Чужди езици и култури”

Образование:

2004 г. Доктор по Общо и сравнително езикознание с дисертация на тема: “Bulgarian- English Legal Texts - Textual Patterns in Preparatory Qualifications” към Катедрата по англицистика и американистика, СУ “Кл. Охридски”, диплома от ВАК

1978-1983 Магистър по “Английски език и литература“, специализация Съпоставително екзикознание, втора специалност Български език и литература”, ФКНФ, Софийски университет “Кл. Охридски”

1977-1978 Колеж “Хамърсмит”, Лондон, Великобритания

1974-1977 СОУ “Пимлико”, Лондон, Великобритания

Трудов Стаж:

2018 - досега ръководител на департамент "Чужди езици и култури"

2013 – досега професор по съвременен английски език, Департамент „Англицистика“ след спечелен конкурс с хабилитационен труд “Legal Englishes: The Discourse of Statutory Texts”

2007- 2013 доцент по съвременен английски език, Департамент “Чужди езици и литератури” след спечелен конкурс с хабилитационен труд “The Text and Context of European Directives. Translation Issues in Approximating Legislation”, диплома от ВАК

1999 - 2007 главен асистент, департамент по Приложна лингвистика, НБУ

1989 - 1999 асистент и старши асистент по английски език, ЦИЧЕ към ИЧС, София, хоноруван преподавател към НБУ

1983 - 1989 проучвател, БАН - Президиум

Администрация:

2017 - досега Член на Академичния съвет на НБУ

2009- 2016 Член на Факултетния Съвет на Бакалавърски Факултет, НБУ

2004-2006 Директор на програма „Чужди езици и литератури“

Допълнителна квалификация:

2005 Едномесечен интензивен курс по арабски език

1993 3 месечен интензивен курс по немски език

1990-1991 9 месечен интензивен курс по испански език

Изследователски проекти, научни стипендии и специализации:

2021 - Юнивърсити колидж Дъблин, Ирландия

Лекционен курс: Академични умения за студенти-магистри по право

2020 - досега - Каталунския отворен университет, Испания

Лекционен курс "Английски език за специфични цели"

2020 Университет Линкълн, Великобритания

Лекционен курс: Академични умения за студенти-магистри по бизнес

2019 Университет Линкълн, Великобритания

Лекционен курс: Академични умения за студенти магистри

2018 Университет Линкълн, Великобритания

Лекционен курс: Академични умения

2017 Университет Бон, Германия

Хумболтова научна стипендия

Тема на проекта: Плагиатството в науката

2017 Неаполски университет, Италия

Еразъм: Културата в чуждоезиковото обучение

2017 Университет Йорк, Великобритания

Лекцонен курс: Академични умения за студенти-магистри по мениджмент и финанси

2016 Шанхайски университет, Китай

Тема на проекта: Културата в образованието

2016 Университет Йорк, Великобритания

Лекционен курс: Академични умения на английски език

2015 Университет Йорк, Великобритания

Лекционен курс: Академични умения на английски език

2015 Университет Берген, Норвегия

Спечелена стипендия за научна специализация по програма ЕИП

Тема на проекта: Linguistic landscaping

2014 Университет Цюрих, Швейцария

Спечелена стипендия по научна програма SCOPES

Тема на проекта: Правна лингвистика

2013 Палермо, Италия

Спечелен конкурс за специализация по програма Грюндвиг

Тема на проекта: Междукултурно общуване

2012 Университет Рейкявик, Исландия, стипендия на ЕИП

Тема на проекта: University didactics and team building

2011 Оксфордски университет, Великобритания

стипендия от Европейското дружество по англицистика (ESSE)

Тема на проекта: Transposing supranational legislation in domestic law: terminological issues

2011 Истанбул, Турция

Еразъм: Модерните технологии в обучението във ВУЗ

2010 изследователска стипендия на Канадското външно министерство

Тема на проекта: Translation project

2008 Университет Макгил, Монреал, Канада

стипендия на Канадското външно министерство

Тема на проекта: Canadian bijural practices

2007 изследователска стипендия от Канадското външно министерство

Тема на проекта: Migrating Memories: Central Europe in Canada.

2004 Залцбургски семинар, Австрия

Тема на проекта: American Studies

2004 Амстердамски университет, Нидерландия

стипендия по програма Сократ

Тема на проекта: The Effective Use of Internet in Language Teaching

2002 Нюйоркски университет, Ню Йорк, САЩ

стипендия Фулбрайт

Тема на проекта: Civilization of the US

2001 Университет Макгил, Монреал, Канада

стипендия на Канадското външно министерство

Тема на проекта: Specialization on Culture Studies

2000 - 2002 стипендия № 1038/2000, Фондация Отворено общество

Изследователски проект на тема: "Хармонизиране на законодателството от

терминологична перспектива"

1997 Атински университет, Гърция

изследователска стипендия от Европейския съюз

Тема на проекта:ESP Terminology

1997 Университет St Mark & St John, Плимут, Великобритания

стипендия на Британския съвет

Тема на проекта: English for Specific Purposes

1996 Залцбургски семинар, Австрия

Тема на проекта: Resourcing American Culture Studies

1996 - 2021 Участие с научни доклади в над 80 конференции, симпозиуми и конгреси по проблеми на приложната лингвистика, чуждоезиковото обучение, лингвистиката на текста, социолингвистиката, превода на специализиран текст, особености на правния жанр във Варна, София, Благоевград, Мюнстър, Прага, Грайнау, Тимишоара, Букурещ, Солун, Краков, Залцбург, Бергамо, Луч, Лисабон, Барселона, Берлин, Хамбург, Дъблин, Монреал, Дубровник, Париж, Познан, Есен, Загреб, Оксфорд, Кеймбридж, Амстердам, Шиофок, Ница, Белград, Тирана, Мексико сити, Брюксел, Сараево, Цюрих, Бърно, Аликанте, Валенсия, Москва, Турку, Баку и др.

Научни интереси: чуждоезиково обучение, лингвистика на текста, културология, юридически английски, превода на сран текст, социолингвистика, междукултурно общуване

Членство в организации:

Основател и първи председател на Българското дружество по канадски изследвания 2004–2006

Вицепрезидент на Централноевропейската асоциация по канадистика (CEACS) 2006-2012, 2018 - досега

Президент на Централноевропейската асоциация по канадистика (CEACS) 2012 - 2018

Член на Съюза на учените в България (СУБ) от 2004 г.

Член-основател на International Language and Law Association (ILLA)

Член-основател на Българското дружество на англицистите (BSBS)

Член-основател на Българската асоциация по американистика


Публикации:


Публикации

Монографии:

Yankova, D. 2013. Legal Englishes: The Discourse of Statutory Texts. Sofia: St. Kliment Ohridsky University Press, 212 стр.

Рецензиран от: Алексиева, Бистра. Съпоставително езикознание, ХLI, 2016, № 3, стр. 110-112.

Yankova D. 2008. Translation Issues in Approximating Legislation, University of Sofia Press, 208 стр.

Рецензиран от: Марева, Амелия. Съпоставително езикознание, XXXVI, 2011, № 2, стр. 93-99.

Yankova, D, Georgieva, M. 2006. Canada: Canadian Kaleidoscope, University of Sofia Press, 504 стр.

Рецензиран от: Sotirova, Asya, 2007. Canadian kaleidoscope, Foreign Language Teaching, 3: 78-81.

Yankova, D. 2004. Legal Language Made Simple: Statutory Provisions in English and Bulgarian. Sofia: Tip-Top Press.

Рецензиран от:

Vassileva, Irena, 2006. International Journal for Applied Linguistics, 16/2: 265-268.

Martinovski, Bilyana, 2007. The international Journal of Speech, Language and the Law, 14/1: 157-160.

Съставителство и редакторство:

Юбилеен годишник на департамент "Англицистика" 2017 г. https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016-systavitel-prof-d-r-diqna-qnkova

Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva. Sofia University Press, 2014.

Рецензиран от: Железарова, Радост. Съпоставително езикознание, ХL, 2015, № 4, стр. 95-97.

Yankova, D. 2010. (ed.) Managing Diversity and Social Cohesion: the Canadian Experience. Masaryk University Press: Brno

Рецензиран от: Boyadzhieva, Elisaveta, 2011, Foreign Language Teaching, 1:50-53.

Сборник с научни статии на департамент “Чужди езици и литератури”, НБУ, 2009 г.

Сборник с научни статии: “Canada: A View from Without”, NBU University Press, 2007 г. (182 стр.)

Рецензиран от:

Glavanakova, Alexandra, 2008. A look at Canada from the outside. Language and Literature, 1-2: 46-49.

Sotirova, Asya, 2012. Central European Journal for Canadian Studies, 8: 119-121.

Юбилеен сборник “Език, литература, култура”, 2004 г. (186 стр.)

Студии и глави в книги:

Yankova, D. (2018). Contextuality of interpretation in non-monolingual jurisdictions: The Canadian experience. In Kurzon, Dennis and Barbara Kryk-Kastovsky (eds.) Legal Pragmatics. John Benjamins pp 259-279.

Yankova D. (2010). Reconciling Conceptual and Terminological Issues in Legal Texts: the Canadian Model. In Regan, Vera, Isabelle Lemee and Maeve Conrick. Multiculturalism and Integration. Canadian and Irish experiences. University of Ottawa Press, pp. 217 – 226.

Yankova D. (2007). How Harmonious is Harmonization of Legislation. In K. Kredens & S. Grozdz-Roszkowski. Language and the Law: International Outlooks, Peter Lang GmbH, pp. 97-108.

Yankova, D. (2006). The Interplay of Structural and Semantic Constituents in Statutory Texts. In Maurizio Gotti & Davide S. Giannoni (eds). New Trends in Specialised Discourse Analysis. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern, pp.127-145.

Научни статии в рецензирани списания:

Yankova, D. (2020) On Translated Plagiarism in Academic Discourse. English Studies at NBU, 6/2: 189-200. https://doi.org/10.33919/esnbu.20.2.1

Yankova, D. (2018). Contextuality of interpretation in non-monolingual jurisdictions. Legal Pragmatics. In Dennis Kurzon (ed.) Amsterdam: John Benjamins.

Yankova, D. (2018). Recent Language Legislation in Quebec. In Kovacheva, Mira. Language Close Up. Publishing house St Kliment Ohridski, pp. 400-405.

Andreev A., Yankova, D. (2018) Translating Canada: Recent Trends. М. Спасова (ред.)Годишник на департамент „Чужди езици и култури“, т. 1 (2018), стр. 450-460, ISSN 2603-4204 (ONLINE): Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. д.н. Мария Грозева.

Yankova, D. Andreev, A. (2018). Perceptions and misperceptions of Canada among non-Canadian students. The Central European Journal of Canadian Studies, volume 12/13: 177-189.

Андреев, А., Янкова, Д. (2017). По въпроса за българско-английското превключване на кодове в българския телевизионен дискурс. В Янкова, Д. (ред). Юбилеен годишник на департамент „Англицистика“, Издателство на НБУ. 119-129.

Vassileva, I., Yankova D. (2016). Observations on the language of first generation Bulgarian Immigrants to Canada. International Journal for Canadian Studies. 52: 39-59 http://dx.doi.org/10.3138/ijcs.52.39.

Yankova, D. (2016). Is Reasonable Accommodation Unreasonable: The Case for Canada. В: Стаменов, М. и Панчев, И. Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", стр. 312-317.

Yankova, D. (2016). An Attempt at Redefining Legal English Contexts. English for Specific Purposes: Redefining the State of the Art. International Journal of Language Studies. Guest Editors: Emilia Di Martino, Gabriella Di Martino & Christopher Williams. 173-191.

Yankova, D. (2016). Genre and Culture-Specificity of Legal Discourse В: Петкова, Е., Паланска, М., Колковска, С., Христова, А., Симеонова, К., Георгиева, В. Езикът на науката и науката на езика. Юбилеен сборник в чест на чл. кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. София: Академично издателство проф. Марин Дринов, стр. 299-305.

Yankova, D. (2015). On the concept of term equivalence. English Studies at NBU, vol. 1, Issue 1, 4 -17. http://esnbu.org/data/files/2015/2015-1-1-yankova-pp4-17.pdf.

Yankova, D (2014) On the Language of Private International Law. In Yankova, D. (ed.) Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva. Sofia: St Kliment Ohridski University Press 440- 448.

Yankova D. (2014). Legal English Discourse: Genre and Culture Specificity. In Akbarov, A. Applying Intercultural Language Competence to Foreign Language Teaching and Learning. Burch University Press: Sarajevo, 554-560.

Yankova D. (2013). American Studies: Implications and Applications. В Грозева-Минкова, Чуждоезиковото обучение днес. Издателство НБУ, 292-297.

Янкова, Д. (2013). Европейската езикова политика и някои особености на европейските правни текстове. Традиции, посоки, предизвикателства. ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал Смолян. 76-85.

Yankova, D. (2013). Reasonable Accommodation: A Blessing or a Curse? In Otrisalova, L. Martonyi, E. (eds), Variations on Community: the Canadian Space, Brno: Masaryk University Press, 327- 334.

Yankova, D., Vassileva, I. (2013). Functions and Mechanisms of Code-Switching in Bulgarian Canadians. Etudes Canadiennes N°74: 103- 121.

Yankova, D. (2013). Nor this is not my nose neither, or errors in the speech of native speakers. Nation, nationality, nationhood. English Studies in Albania, vol. 4/2: 115-124.

Yankova D., Andreev A. (2012). Cross-cultural and transnational identity: a case study of Bulgarian immigrants in Canada. British Journal of Canadian Studies, 25/1: 37-56.

Yankova D. (2012). Езиковата политика на Квебек . Чуждоезиково обучение, т. 39, 1: 68-76.

Янкова, Д. (2012). На английски или френски в Канада. Аз-Буки, 3/II-V.

Andreev, A., Yankova D. (2012) Translation of Canadian Literature in Bulgaria: Changes in Editors’ Choices. In Kurtosi, Katalin (ed.). Canada in Eight Tongues. Masaryk Press: Brno. 23- 29.

Янкова, Д. (2011). Разновидности на английския правен език и стратегии при превод в: Димитрова С., Ст. Мичев, Р. Велчев. Език, литература, многоезичие, стр. 104-114.

Yankova D. (2010). An English America: The Politics of Language. Чуждоезиково обучение. 3: 45-51.

Yankova, D., Andreev, A. (2010). Cross-Cultural Identity: the Canadian Experience. In Grozdanova, L., Pipeva, M. (eds.). Discourses of Globalization. Sofia University Press, pp. 234-242.

Andreev, A., Yankova, D. (2010). The Bulgarian community in Canada as perceived by the publishers of Bulgarian Horizons. In Yankova, D. (ed.) Managing Diversity and Social Cohesion: the Canadian Experience. Masaryk University Press: Brno, 97-102.

Янкова, Д., Андреев, А. (2010). Канадската литература и българската преводаческа традиция: кратък обзор. Eзик и литература, LXIII 1-2: 188-194.

Yankova D. (2010). Supranational multilingual legal texts: the emergence of a new text genre, Чуждоезиково обучение 4-5, 13-21.

Yankova D. (2010). Terminological Incongruency: Translating EU Directives. In Hahn, Walther von / Vertan, Cristina (eds.) Specialized Language in Global Communication, Sprache in der Gesellschaft, Volume 30, Peter Lang: Frankfurt am Main, 489-497.

Yankova D. (2010). Contextual and Textual Features of European Directives. Bulgarian Journal of International Law, 2/1:5-42.

Янкова, Д., Андреев, А. (2009). Конкурс по писмен превод към Европейската комисия: организация, критерии за оценяване, анализ на грешките (Competition for European Commission Translators: A Case Study) – Съпоставително езикознание, XXXIII, 2008, No 3, стр. 30- 43.

Yankova D. (2009). Towards translating EU directives, in Yankova, D. (ed.) – Годишник НБУ, т. 7, 19 p. CD Rom

Yankova D. (2009). An attempt at characterizing EU legislative texts. In Trendafilov, V., Vassileva, I. Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer. Blagoevgrad: University Publishing House “N. Rilski”, 252-267.

Yankova D. (2009). Translation Approaches in a Multilingual and Plurilegal Setting: Canada and the EU. Comparative Linguistics, International Journal for Legal Communication, vol. 1, pp. 230-251.

Yankova D. (2009). On some aspects of prescriptive legal texts in continental, common law and supranational jurisdictions, in: Socanac, L., C. Goddard, L. Kremer (eds.) Curriculum, Multilingualism and the Law, Zagreb: Globus, pp. 483-495.

Yankova D. (2008). Text Analysis and Text Segmentation (Анализ и сегментация на текста). Годишник на Софийския Университет, Факултет по класически и нови филологии, том 97-98, стр. 229-242.

Yankova D. (2008). Eats, shoots and leaves or the importance of punctuation. Чуждоезиково обучение, 2, pp. 62-71.

Yankova D. (2008). The text and context of EU Directives: implications for translators. Iberica, vol 16: 129-145.

Янкова, Д. (2008). Междуезикови контакти: някои особености на канадския английски език. Език и литература, LXI, 1-2: 25-30.

Yankova D. (2008). The cultural component of FLT: An exemplification. In Ibrahim, Z. & Makhlouf, S. (eds.). Linguistics in an Age of Globalization. pp. 119 - 129. Cairo, New York: American University in Cairo Press.

Yankova D. (2008). Eats, shoots and leaves or the importance of punctuation - Чуждоезиково обучение, 2, 62-71.

Yankova D. (2007). The world of genre analysis: an overview. In Bagasheva, A. (ed.). За човека и езика. Сборник с научни статии, посветени на 60 годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. 330-337.

Yankova D. (2007). Translating European Legislation: a Functional Approach. In Turell, M. Teresa, M. Spassova, J. Cicres (eds.) Language and the Law. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 269 - 277.

Yankova D. (2007). How to stop translators from being traitors. In Bocanegra, A. (ed.). Teaching and Learning LSP: Blurring Boundaries, Lisbon. pp. 556-561.

Yankova D. (2007). En francais s’il vous plait……et plus grand. In Yankova, D. (ed.). Canada: A View from Without. Sofia: NBU University Press. 42-51.

Yankova D. (2006). Thematic distribution of statutory texts: a suprasentential comparative study. ESP Across Cultures, 3: 124-141.

Yankova D. (2006). Semantic Relations in Statutory Texts: A Study of English and Bulgarian. SKY Journal of Linguistics 19: 189-222.

Yankova D., Boyadjieva E. (2005). Recent Anglicisms in Bulgarian newspaper language. Годишник на филологическия факултет, т. 3, Университетско издателство “Н. Рилски” , Благоевград,стp.74-78.

Yankova D. (2005). Culture-Specific Characteristics of Statutory Texts. In Georgieva, M. (ed.). Spaces, Gaps, Borders. Sofia: Sofia University Press. Vol. II, pp. 15-21.

Yankova D. (2005). The Melting Pot and the Mosaic: US-Canadian Immigration Trends. In Danova, M. (ed.). The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, pp. 73-80, Polis Publishing: Sofia.

Янкова, Д. (2005). Текстообразуване и структура на правната норма в английския и българския законодателен текст. Съпоставително езикознание, XXX, 2: 5-25.

Янкова, Д. (2005). Анализ на кохезията на законодателния текст в английски и български. Съпоставително езикознание, XXX, 3:5-22.

Янкова, Д. (2005). Темо-ремна организация на законодателната разпоредба. In Boyadjieva, E. (ed.). Език, литература, култура, Годишник на НБУ, т. 6, pp. 20-32.

Yankova D. (2005). Text Analysis and Text Segmentation (Анализ и сегментация на текста). Годишник на Софийския Университет, Факултет по класически и нови филологии, том 97-98, стр. 229-242

Янкова, Д. (2005). Описание на текстовите модели на правната норма в английски в съпоставка с български. Български език, LII,1, стр. 100-113.

Янкова, Д. (2005). Политическата коректност като социално и езиково явление в Канада. В: Ангелов, А. Езиковедски приноси в чест на чл. кор. проф. М. Виденов, Университетско издателство, ВТО “Св. Кирил и Методи”, стр. 243-252.

Yankova, D. (2005). Making Sense of Legal English, Чуждоезиково обучение, 5:59-64.

Yankova D. (2005). Is translating the Acquis communautaire reforming the context of social relations and national discourse models. In: TRANS. Internet-Zeitschrift fur Kulturwissenschaften. No.16/2005. WWW:

http://www.inst.at/trans/16Nr/09_4/yankova16.htmIs

Yankova, D. (2005). As Canadian… as Possible, Central European Journal for Canadian Studies, том 5, стр. 69-75.

Yankova D. (2004). USA and Canada: Is there a common North American Identity. In Bottez, M. (ed.) Individual and the Community: Canada in the 20th Century. Brno, pp. 281-286.

Yankova D. (2004). Across the 49th Parallel. In Frentiu, L. (ed.), Romanian Journal of English Studies, no.1, Timisoara: Editura Mirton, pp. 197 - 203.

Yankova D. (2004). Multiculturalism within a Bilingual Framework, In Yankova, D. (ed.). Език, литература, култура, pp. 124 -128.

Boyadjieva E., Yankova D. (2004). Testing Young Learners. Годишник на филологическия факултет, т. 2, Университетско издателство “Н. Рилски” , Благоевград, 2004, p.18-23

Yankova D. (2004). US Culture Studies Course Content, In Stefanova P., (ed.), Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, pp. 21-24.

Yankova D. (2003). Towards Achieving Equivalence in Bulgarian- English Translation of Statutory Writing, Чуждоезиково обучение, 3, pp. 52-63.

Yankova D. (2003). American Culture Studies: Themes and Methodology. The Journal of American Studies of Turkey. JAST, Number 15, Special American Studies Issue, pp. 55-60.

http://www.bilkent.edu.tr/~jast/Number15/Contents.html

Yankova D. (2003). Translation of EU legislation: some terminological considerations. Scientific Bulletin of the „Politechnica” University of Timisoara, Romania, Transactions on Modern Languages, Tomul 2 (2), Fascicola 1-2, pp. 51-58.

Yankova D. (2002). Venturing beyond the old chalk-and-talk method in FLT, In Stefanova, P. (ed.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Lettera, pp. 26-42.

Yankova D., Vasileva I. (2002). Supranational Legislative Texts: a New Challenge for Translators in Europe. In: Kelz, Heinrich P.: Die sprachliche Zukunft Europas. Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik. Nomos-Verlag, Baden-Baden, pp. 145-158.

Yankova D. (2002). On some characteristics of EU legal instruments and Translation of Terms. Чуждоезиково обучение, 1, pp. 50-56.

Yankova D. (2002). A Bulgarian's Glimpse of Canada: Overview of Translated Literary Works. Central European Journal of Canadian Studies, vol 2, pp. 109-113.

Yankova D., Goranova E. (2002). Discovering Canada and having fun. In Thomas, D. аnd Georgieva, M. Smaller languages in the Big World. Sociolinguistics and FLT. Lettera, pp. 192-199.

Yankova D., Boyadjieva E. (2001). Approximation of Legislation from a Terminological Perspective. Languages for Specific Purposes, pp. 232-234.

Yankova D., Andreev A. (2001). Cultural Awareness in the foreign language classroom, Чуждоезиково обучение, 5, pp. 27-33.

Yankova D. (2001). Linguistics and Law - Points of Convergence. International Journal of Applied Linguistics, vol.27, No 2, July-December, pp.47-57.

Yankova D. (2000). Easifying statutes, Чуждоезиково обучение, 2, pp. 52-58.

Yankova D. (2000). On some genre-specific characteristics of legislative provisions in British and Bulgarian Drafting, Чуждоезиково обучение, 3-4,pp. 63-68.

Yankova D., Boyadgieva E. (2000). Culture studies in FLT- an Academic Approach, Чуждоезиково обучение, 3-4, pp.50-55.

Yankova D., Andreev A. (2000). Culturally-centered text analysis, In Parlog H. (ed). British and American Studies. Timisoara: Mirton. pp. 147-154.

Yankova D.(1999). Teaching Reading Skills for Law Students, In Georgieva M., (ed.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучениe. Lettera, pp. 162-173.

Yankova D. (1999). Language training in legal education, Чуждоезиково обучение, 3, pp. 40-44.

Yankova D. (1999). On some aspects of legislative provisions in Common law and Continental drafting, Teaching Languages for Specific/Academic Purposes in Universities, Prague, pp. 103-106.

Yankova D., Vassileva I. (1999). Pre-service teacher education in Bulgaria - critical evaluation. BETA Conference proceedings 1999-2004. CD-ROM.

Yankova D., Arnaudova Y. (1998). Culture Studies in an Interdisciplinary Syllabus: An Example, Foreign Languages for Specific Purposes, vol.1, pp. 28-32.

Yankova D. (1997). English for Law in a Bulgarian Context, Чуждоезиково обучение, 1-2, pp. 108-115.

Рецензии и хроника:

Янкова, Д. (2014). Взаимодействието „автор-читател“ като лингвокултурен проблем. Чуждоезиково обучение, 6:41, 728-730. Vassileva, Irena (2006) Author-Audience Interaction. A Cross-Cultural Perspective. St. Augustine: Asgard-Verlag. 270 стр. Том 316 от поредицата: Sprachen und Sprachenlernen, Band 316, editor: Heinrich P. Kelz.

Янкова, Д. (2012). Краткосрочно обучение в университета „Рейкявик”, Исландия – Чуждоезиково обучние, година XXXIX, книжка 3, стр. 275-278.

Янкова, Д. (2012). Секция „Езикознание и литературознание“ на юбилейната конференция на Съюза на учените в България – Смолян „Човекът и Вселената“– Съпоставително езикознание, ХХХVІI, № 2, стр. 124-126.

Янкова, Д. (2012). Юбилейна конференция по повод 50 годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян. Чуждоезиково обучение, 39/6: 601-603.

Yankova, D. (2007). The International Conference “Law and Society in the 21st Century: Transformations, Resistance, Futures”, Berlin, Germany, July, 25-28, 2007, LSP and Professional Communication, vol. 7:2, pp. 96-103.

Янкова, Д. (2007). Към читателите. Специално издание на сп. Чуждоезиково обучение, 4: 3-5, 2007.

Yankova, D. (2006). Bhatia, V.K. World of Written Discourse. A Genre-Based View, Continuum, ESPJ, vol. 25, issue 1, pp.126-129.

Янкова, Д. (2005). Симпозиум и нова асоциация по американистика, Залцбург 2004. Съпоставително езикознание, 1, стр. 201-202.

Yankova, D. (2004). Bhatia, V.K. World of Written Discourse. A Genre-Based View, Continuum, 2004. 31-Jan-2005 http://linguistlist.org/issues/16/16-299.html#1

http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-WorkingDirs/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=47145

Янкова, Д. (2004). Юбилеен сборник на Департамента по приложна лингвистика, НБУ. “Език, литература, култура”, Чуждоезиково обучение, 5, 70-71.

Янкова, Д. (1993). Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език. Съпоставително езикознание, 1, 151-152.

Yankova, D. (1992). Widdowson, H.G. Aspects of Language Teaching, OUP, 1990. Чуждоезиково обучение, 2, 56-59.

Курсове от текущия семестър: