Електронен каталог

доц. д-р Елена Тарашева

доц. д-р Елена Тарашева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 312 II Корпус
etarasheva@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


• Дати (от-до)) 1981 – 1985

• Институция Велико-Търновски Университет “Кирил и Методий”

• Специалност Английска Филология

• Придобитата квалификация Преподавател по английски език и литература

• Дати (от-до) 1995 – 1996

• Институция Университет на Стратклайд – Глазгоу, Великобритания

• Специалност Антропологични методи в чуждоезиковото обучение/Медийни изследвания

• Придобитата квалификация След-дипломна професионална квалификация

• Дати (от-до) 2001 –2006

Институция БАН, Институт за български език

Електронен архив на българския език

• Специалност Математическа лингвистика

• Придобитата квалификация Доктор

• Дати (от-до) 2015

Институция НБУ

• Специалност Анализ на дискурса (медии)

• Придобитата квалификация доцент


Публикации:


Monographs

2014 The Image of a Country Created by International Media: The Case of Bulgaria. Cambridge Scholars Publishing

2011 Repetitions of Word Forms in Texts. Cambridge Scholars Publishing

Chapters

2014 “Studying the Image of a Country – Three Theoretical Perspectives” in: Yankova, D, (ed.) Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Sofia Издателство на Софийския университет

2008 “Media as content for language learning at university: impact on language proficiency”. In: Wilkinson, R. & Zegers, V. (eds.) Realizing Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht: Maastricht University, pp179-188. http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=12521

2008 “Integrating Citizen Education into English Language Courses for University Students” In: Thelma Gimenez and Susan Sheehan (ed.) Global Citizenship: Lessons From The Language Classroom. The British Council.

2007 “Повторенията в научния текст на английски език“ в Багашева, А. (съст.) За човека и езика: Сборник в чест на проф. М. Пенчева Издателство на Софийския университет

2001 With Davcheva, L. “Up the Hills of Identity”. In: Byram, M, A Nichols & D Stevens, eds (2001) Developing Intercultural Competence in Practice. Clevedon: Multilingual Matters pp. 44-59

Journal Articles

2017 “The Media – a New Patch in the Quilt of English Studies” In: Slavova, E. (ed) New Paradigms in English Studies: Language, Linguistics, Literature and Culture in Higher Education. Sofia University Publishing

2017 Дискурси на популизма (Populist Discourses) In: сп. „Политически изследвания“: тематичен брой Популизми. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

2016 “Researching the Social Media: Four Suggestions” in: Yankova, D. (ed). Jubilee Collection of papers on English Studies, NBU Publishing House, pp.58–75 https://publishinghouse.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016

2015 “An Alternative Proposal for Eliciting Key Words” in: English Studies at NBU vol.1 issue 2, pp. 5-26. http://esnbu.org/data/files/2015/2015-2-1-tarasheva-pp5-26.pdf

2015 „Highlights In Churchill’s Career According To Corpora Evidence“ in: Годишник на Департамент "Англицистика" 2015 [Department of English Studies Yearbook 2015, NBU, ISSN 2367-8720] http://ebox.nbu.bg/englishstudies2015/

2015 “Изследване на дискурса на Волен Сидеров в 42. Народно събрание” Реторика и комуникации (19). ISSN 314-4464 http://eprints.nbu.bg/3015/

2015 “Calculating Key Words In Texts: Methods And Relevance.” In: Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет “математика и информатика”, 27-8.11.2015, Велико Търново. http://eprints.nbu.bg/3014/

2014 “Studying The Image Of A Country – Three Theoretical Perspectives” in: Yankova, D, (ed.) Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Sofia Издателство на Софийския университет

2014 “Особености на парламентарния дискурс – данни от корпусно изследване на парламентарните протоколи на 42то Народно събрание”. In: Научна конференция „Хуманитарните науки днес“, 15-16.11.2014 г., Читалище „Възраждане 1928“, София http://eprints.nbu.bg/2553/

2013 “The place of Balkan researchers in international discourse: Critical discourse analysis applied to corpora from specialized journals” in: Stavroula Varella (ed) Languages and Cultures in Contact and Contrast: Historical and Contemporary Perspectives ATINER 2012-13

2012a “An Undesirable Circumstance: Critical Discourse Analysis”. In: Advanced Research in Scientific Areas. EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. Slovak Republic

2012b “Topoi in the Media Coverage of Three Countries” in Year Book Department of English studies http://ebox.nbu.bg/for12/index2.php?id=ne4/Pages from godishnik dpt CHEK-2011-2_ total_finalrrrrr-8.pdf

2012 “Media as content for language learning at university: impact on language proficiency”. Wilkinson, R. & Zegers, V. (eds.) Realizing Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht: Maastricht University. 2008. pp179-188. at: http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=12521

2011 Do Bulgarians publish in international linguistic journals? In Year Book Department of Foreign Languages and Cultures http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=10

2011 “The place of Eastern European researchers in international discourse: critical discourse analysis applied to corpora from specialized journals”. Discourse & Society 22(2) 1–19 (2011) Sage. ISSN: 09579265

2009 “Особености на парламентарния дискурс: какви данни дава езикът за социалното явление?” Годишник на Департамент Чужди езици и литератури http://ebox.nbu.bg/cel2/cult03.html

2009 “The Image of Bulgaria in International Media: A Critical Discourse Analysis and Corpus Study”

Годишник на Департамент ЧЕЛ

2008 “Корпусите в преподаването на чужди езици” сп. Чуждоезиково обучение 2008: 8 XXIV.Number:4, Publisher: МОНМ, pp. 3-12

2008 “Ефективно ли е ученето на чужди езици за академични цели чрез медии”сп. Чуждоезиково обучение 2008: 1 XXIV Number: 1, Publisher: МОНМ , pp. 58-70

2005 с Т. Иванчева “Как да преподаваме английски език чрез анализ на медии? В: сборник на департамент Чуждоезиково обучение

2004 “Езиков и реторичен анализ на две политически речи” в: Янкова, Д. (ред.) Език, Литература, Култура Юбилеен сборник на Департамент “Приложна Лингвистика”. Нов Български Университет стр. 26-36

2003 “Компетенцията за общуване – развитие и перспективи” в: Сборник Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение IV част/2003. Нов български университет стр. 12 - 20

2003 “Модел за изследване на свързващата роля на референтността при лексикални повторения” Сп. Български език Брой: 2-3, Институт за български език при БАН: pp. 130-148

2002 “From Intercultural Communicative Competence to Intercultural Competence -the competence which develops personalities before linguistic skills” in Year Book of the Department of Applied Linguistics The New Bulgarian University Sofia

1999 “Неопределената фраза с нулев член в български и английски” в: Георгиева, М. (съст.)Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, Нов български университет и Летера стр. 74-83

1999 with Davcheva, L. “Magic Mountains” in: British Studies Now. British Council: issue12

1998 with Nedkоva, M. “A Project for Intercultural and Interdisciplinary Teacher Training” in: Dascal, R. (ed.) Proceedings of the IATEFL-East Conference pp. 60 - 64

1998 “Topic-based or skills-lead” in: Cherrington, R and L Davcheva (eds) Teaching Towards Intercultural Competence - conference proceedings British Council, Bulgaria

1996 “Функционални варианти в българския език на английския неопределителен член” в: Грозданова, Л. (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, Нов български университет, ИЧС, сп. Чуждоезиково обучение стр.123 - 137

Conference Presentations

2017 “Can we learn about the topics a specific Parliament discussed?” CLARIN-PLUS Workshop "Working with Parliamentary Records" 27 March 2017 to 29 March. Sofia Bulgaria.

2016 “Media Construction of Eastern European Identities on the BBC website” presentation at Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders. Athens September.

2015 “Calculating Key Words In Texts: Methods And Relevance” in: Юбилейна научна конференция 25 години факултет „Математика и информатика“ 27-8 ноември http://www.uni-vt.bg/1/?page=10503&zid=164

2014 “Особености на парламентарния дискурс – данни от корпусно изследване на парламентарните протоколи на 42то Народно събрание” In: Научна конференция „Хуманитарните науки днес“, 15-16.11.2014 г., Читалище „Възраждане 1928“, София.

2013 ‘The Image of Bulgaria in the British Press: Critical Discourse Analysis’. BASEES | ICCEES. European Congress ‘Europe: Crisis and Renewal’ 5-8 April.Fitzwilliam College – Churchill College

2011 “The corpus – the teacher’s Best Friend” 20th BETA Annual Conference 29th April – 1st May, Sofia, Bulgaria.

2011b “The Place of East European Researchers in International Discourse”. Athens Institute for Education and Research. pp. 189-200

2007 “Repetitions of Word Forms in Text: An Approach to Establishing Text Structure” The fourth Corpus Linguistics conference, the University of Birmingham, 27-30 July.

2002 “Intercultural Competence at University Level” in: Dialogues, Jubilee Publications of Plovdiv University, Bulgaria

2001b “Intercultural Communication in Teacher Education - the Participative Approach” in: Killick, D. Parry,M. & Phipps, A.(ed.) Proceedings of the 4th Annual Cross-Cultural Capability Conference Leeds pp.143 - 154

1998 with Nedkоva, M. “A Project for Intercultural and Interdisciplinary Teacher Training” in: Dascal, R. (ed.) Proceedings of the IATEFL-East Conference pp. 60 - 64

1998 “Topic-based or skills-lead” in: Cherrington, R and L Davcheva (eds) Teaching Towards Intercultural Competence - conference proceedings British Council, Bulgaria

Teaching Materials

2001 Unit1: “Culture”; Unit 4: “Intercultural Communicative Competence” in: Fay, R. (ed.) Intercultural Studies for Language Teachers: a postgraduate distance learning course in Teaching Culture. The British Council March 2001

2001 (with a team) Branching out. A Cultural Studies Syllabus. Tillia

2000 Lessons of the Mountain: Teaching Intercultural Competence. British Council Bulgaria

Курсове от текущия семестър: