Електронен каталог

гл. ас. д-р Мария Тумбева

гл. ас. д-р Мария Тумбева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 603 I Корпус
Сряда 9:00-11:00 603 I Корпус
Петък 10:00-12:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: