Електронен каталог

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0896788755
e-mail:
Приемно време:
Сряда 11:30-13:30 503 II Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 503 II Корпус

Професионална автобиография:


СПИСЪК НА ПРОЕКТИ И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

2020 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на интериорен проект за реконструкция и обзавеждане на апартамент в гр. София, община Столична през Февруари, 2020 г.

2020 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на проект за складова сграда в с. Зимница, община Стралджа през Юли, 2020 г.

2019 Член на изследователски екип по проект „Рехабилитация и ефективно управление на използваната енергия в многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България”, допълващ изследователски проект към COST Акция CA16232, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ . 2019. https://news.nbu.bg/bg/news/fond-nauchni-izsledvaniq-finansira-proekt-na-nov-bylgarski-universitet-s-rykovoditel-prof-d-r-arh-georgi-georgiev!36950

2019 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на авариен проект и проект за ремонт и саниране на фасада на сграда в историческото ядро на гр. София, в рамките на защитена зона, съгласно ЗКН, проектът е съгласуван с НИНК София, община Столична, юли, 2019 г.

2018 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на технически архитектурен проект на индивидуална еко къща със сламени стени и дървена конструкция с. Старо село, община Радомир, ноември, 2018 г.

2018 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на ПУП за премахване на сервитутни ограничения в имот за производствена фабрика с. Столник, община Елин Пелин, октомври, 2018 г.

2018 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на проект за разширение на производствен капацитет на производствена фабрика с. Столник, община Елин Пелин, октомври, 2018 г.

2018 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на технически архитектурен проект на Православен храм „Св. Първомъченик и Архидякон Стефан” - ОБЩИНА СТОЛИЧНА, СОФИЯ, м. Южен парк – ІІІ част. Възложител: Църковно настоятелство; юни, 2018 г.

2017 Член на изследователски екип на образователен проект „Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните хора в България“ към Фонд „Научни изследвания”, Департамент „Архитектура“ на НБУ, ръководител: проф. д-р Г. Георгиев. Проектът е реализиран с подкрепа на COST Акция CA15122 “Намаляване на социалното изключване на възрастните хора: Сътрудничество за изследвания и политики (ROSEnet)”, 2017. https://architecture.nbu.bg/bg/izsledovatelski-proekt-politiki-za-namalqvane-na-socialnoto-izkljuchvane-na-vyzrastnite-hora-v-bylgariq

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Каолиново; Възложител: МК, 2017;

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Алфатар; Възложител: МК, 2017

2017 Становище за част Културно наследство от ОУП за община Мирково. Възложител: МК, 2017

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Макреш. Възложител: МК, 2017

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Дългопол. Възложител: МК, 2017

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Неделино. Възложител: МК, 2017

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Невестино. Възложител: МК, 2017

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Тетевен. Възложител: МК, 2017

2017 Експертно становище за част "Културно наследство" на ОУПО Искър, област Плевен. Възложител: МК, 2017

2017 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на идеен проект – ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В ГР. СОФИЯ, Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ” – 2017 г.

2016 - 2019 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на технически проект - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ТЕАТЪР „СФУМАТО”, УПИ III, КВ. 582, М. „ГГЦ-ЗОНА Г-13 – ЮГ” ОТ ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, Р-Н „ОБОРИЩЕ”. Възложител: МК, 2016

2016 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на технически проект - Архитектурен работен проект за преустройство на съществуващи помещения за използването им като център за „Езикови курсове“ на Гьоте-институт България, 2016 г.

2016 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на проект за етапност в изграждането на Православен храм „Св. Първомъченик и Архидякон Стефан” - ОБЩИНА СТОЛИЧНА, СОФИЯ, м. Южен парк – ІІІ част. Възложител: Църковно настоятелство, февруари, 2016

2015 Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на технически проект - "Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей "Боянска църква" (Старо Боянско училище) в детска градина за две групи. Ръководител: проф. д-р инж.арх. П. Столаров. Възложител: СО, 2015

2014 ОУПО Брусарци, 2014/2019, позиция: член на екипа и представляващ ДЗЗД изпълнителя

2014 ОУПО Монтана, 2014/2018, позиция: член на екипа и представляващ ДЗЗД изпълнителя

2014 ОУП Вършец, 2014/2015, позиция: член на екипа

2014 Идейни проучвания и мотивирано предложение за издаване на Виза за проектиране за Обект: ПРИСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ТЕАТЪР «СФУМАТО», УПИ III – за тетър, кв. 582, м. «ГГц-зона Г-13 – ЮГ» от плана на гр. софия, р-н «ОБОРИЩЕ», Градоустройствено състояние: в РЕГУЛАЦИЯ, 2014 – член на екипа; Възложител: МК, 2014


Публикации:


Курсове от текущия семестър: