Електронен каталог

доц. Банко Банков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
+359888855842
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име:

Банко Йорданов Банков

Академична длъжност:

доцент

Научна степен:

магистър

Образование :

1970г. 129 основно училище „Антим I“ София

1972г. Mатематическа гимназия „Отец Паисий” – гр. София

1979г. Национална Художествена Академия-специалност дизайн

2016г. Майсторски клас на арх. Елиа Недков

Основни изследователски интереси в областта на:

Интериорен дизайн, продуктов дизайн, графичен дизайн,

дизайн на изложбени пространства, дизайн на осветление,

мебелни,тансегрити и напрегнати конструкции, устойчив дизайн.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Фотография, архитектура, макетиране, специализирано рисуване,

художественни занаяти.

Възможности за експертиза в областта на:

Дизайн на жилищна и обществена среда, проектиране на мебели,

осветление, изложбени конструкции,

Преподавателски интереси в областта на:

Интериорен дизайн на жилищни и общественни просранства,

продуктов диззайн, еко дизайн, концептуален дизайн.

Обществена дейност:

Членство в Съюза на Българските Художници секция Дизайн,

съосновател на Асоциация на Интериорните Дизайнери в България,

член на Български Мебелен Клъстър.

Участие в национални и международни проекти:

Българо-Сръбски Евро проект workchop TABLE,

3D дизайн конференции, Design Akademy 2015-Велико Търново

Награди от участия в изложби и конкурси:

• 1984г.-първо място в "Конкурс на АМХ за приложни изкуства"

• 1985г.-трето място -изложба "Дизайн и архитектура"

• 1989г.-трето място-"Конкурс Софийско метро":колектив с арх.П.Балъкчиев и арх.К.Вълчев

• 1989г.-второ място-Национална изложба "Есретизация на градската среда" София Тема:"Обзавеждане на вътрешно квартални пространства":колективс арх.Г.Лабов

• 1989г.-награда по шеста тема "Нови идеи"-изложба"Естетизация на градската среда"

• 1990г.-първо място в "Конкурс за преустройство на мавзолея на Г.Димитров"-колектив с арх.А.Найденов и арх.Ат.Марков

• 1990г.-награда за "Конкурс за генерален план на гр.София"-колекарх.А.Найденов и арх.Ат.Марков

• 2011г.-награда“Златни ръице“ на „Второ биенале по дизайн-2011г.“

По-важни публикации:

Име:

Банко Йорданов Банков

Академична длъжност:

доцент

Научна степен:

магистър

Образование :

1970г. 129 основно училище „Антим I“ София

1972г. Mатематическа гимназия „Отец Паисий” – гр. София

1979г. Национална Художествена Академия-специалност дизайн

2016г. Майсторски клас на арх. Елиа Недков

Основни изследователски интереси в областта на:

Интериорен дизайн, продуктов дизайн, графичен дизайн,

дизайн на изложбени пространства, дизайн на осветление,

мебелни,тансегрити и напрегнати конструкции, устойчив дизайн.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Фотография, архитектура, макетиране, специализирано рисуване,

художественни занаяти.

Възможности за експертиза в областта на:

Дизайн на жилищна и обществена среда, проектиране на мебели,

осветление, изложбени конструкции,

Преподавателски интереси в областта на:

Интериорен дизайн на жилищни и общественни просранства,

продуктов диззайн, еко дизайн, концептуален дизайн.

Обществена дейност:

Членство в Съюза на Българските Художници секция Дизайн,

съосновател на Асоциация на Интериорните Дизайнери в България,

член на Български Мебелен Клъстър.

Участие в национални и международни проекти:

Българо-Сръбски Евро проект workchop TABLE,

3D дизайн конференции, Design Akademy 2015-Велико Търново

Награди от участия в изложби и конкурси:

• 1984г.-първо място в "Конкурс на АМХ за приложни изкуства"

• 1985г.-трето място -изложба "Дизайн и архитектура"

• 1989г.-трето място-"Конкурс Софийско метро":колектив с арх.П.Балъкчиев и арх.К.Вълчев

• 1989г.-второ място-Национална изложба "Есретизация на градската среда" София Тема:"Обзавеждане на вътрешно квартални пространства":колективс арх.Г.Лабов

• 1989г.-награда по шеста тема "Нови идеи"-изложба"Естетизация на градската среда"

• 1990г.-първо място в "Конкурс за преустройство на мавзолея на Г.Димитров"-колектив с арх.А.Найденов и арх.Ат.Марков

• 1990г.-награда за "Конкурс за генерален план на гр.София"-колекарх.А.Найденов и арх.Ат.Марков

• 2011г.-награда“Златни ръице“ на „Второ биенале по дизайн-2011г.“

По-важни публикации:


Публикации:


Курсове от текущия семестър: