Електронен каталог

доц. д-р Румен Петров

доц. д-р Румен Петров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
0887 49 44 17
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Адрес: НБУ, стая 213, корпус 2. София 1618 ж.к. "Овча купел", ул. "Монтевидео" № 21

Образование: Средно: 9 ФЕГ, гр. София; Висше: ВМИ, гр. София

Специализация: Катедра по психиатрия, МУ – София. Специалност – психиатрия.

Докторантура: Университет на Западна Англия, гр. Бристол, Великобритания. Център за Психо-социални Изследвания.Тема: "Психично здраве и развитие на общността. Гражданско участие и между-институционалното сътрудничество в общността. Аспекти на травмата."

Научни ръководители: проф. Пол Хогет, д-р Кристофър Милър.

Дипломи:

“Психодрама-терапевт”.

Психодрама Институт в гр. Юберлинген, Германия (1992 – 1997 г.) директор д-р Грете Лойтц

Езикова грамотност: английски, френски.

Професионален опит като преподавател:

МУ – София - “Медицинска психология”

СУ “Св. Климент Охридски” – “Динамично интервю”

БСУ – “Терапевтично поведение” (1994 г.), “Посредничество при конфликти” (1994 - 1998 г.), “Психодинамични теории” (1994 - 1995 г.)

НБУ:

“Терапевтично поведение. Опит в голяма група”,

“Посредничество при конфликти”,

“Конференции по групови отношения”,

“Психодинамични теории” ,

“Група за собствен опит с психодрама”,

"Интерактивни групи за собствен опит"

"Психопатология",

"Програми от грижи в социалната работа",

"Социална работа (за социолози)",

"Съдебна психиатрия (за юристи)",

"Невронауки и човешко поведение",

"Отношения между хората - власт, справедливост, социална отговорност", "Психопатология на девиантното поведение",

"Психология на групите и организациите".

"Човешкото здраве"

Области на преподавателски и научен интерес:

Проблеми на властта и участието. Социална травма.

(Развитие на общностите, Партиципативни методи на изследване, Групова динамика. Психиатрична реформа, Местна демокрация, децентрализация и гражданско участие, Съдебна реформа, Психично здраве и наказателно правосъдие, Възстановително правосъдие. Деинституционализация на социалната работа, Хуманитаристика и социална травма.)

Проекти:

1989-1990 Министерски Съвет на НРБ – „Дългосрочна програма за комплексно изследване на човека и неговия мозък с оглед повишаване на интелектуалните възможности на личността и разгръщане на нейните творчески сили”, Институт „Антропос”, Гърция: Интензивен уводен курс (150 часа) в принципите на психотерапевтичната работа.

1992 – 1996 Център за изследване на демокрацията, София; Сдружение за реформи в образованието „Инициатива 127” София, Център за междуетническа инициатива, София: „Посредничество при конфликти в училище.”

1996 - 1997 Фондация „Отворено Общество”, София; Департамент „Поведенчески науки”, НБУ: Създаване на социална служба в ромскаата общност на кв. „Столипиново”, Пловдив.

1993-1994 Департамент „Поведенчески науки”, НБУ: Конференция PARADOR-2.

1995 - 2000 Нов Български Университет; Департамент „Поведенчески науки”, институт Тависток, Лондон: 6 конференции по групови отношения

1996 – 1997 Фондация „Отворено Общество”, София: “Социална служба в етнически смесен район - Асеновград”, консултант.

1996 – 1998 Софийско Дружество за психично Здраве: І, ІІ, ІІІ Национален Събор за психично здраве.

1998 Център за независим живот, София: Подготовка и провеждане на конференция „Психосоциална рехабилитация на физически увредени хора”.

1998 – 2000 МАТРА, Холандия; Женевска Инициатива за реформа в Психиатрията: Създаване на Дневен Център за Психосоциална Рехаблилитация, София.

1998 – 2002 Световна Здравна Организация, Женева: „Юноши – психичноздравни доброволци в общността”, София, район „Връбница”.

2000 – 2001 Институт „Отворено Общество”, Ню Йорк: Създаване на групов дом за хронично психично болни хора, София.

2003 Министерство на труда и социалната политика Динамика Консулт, София:

Групова самооценка на участниците проект SMAEP (проект за създаване на алтернативна заетост в районите със сакрита стоманодобивна и минна промишленост)

2003 Институт „Отворено Общество”, София: Мисия за оценката на резултатите и организационното развитие на 6 проекта за психичноздравни услуги в общността.

2004 Швейцарска Агенция за Развитие „Динамика Консулт”, София: Организационно развитие и изграждане на организационен капацитет в мрежа от производители на органична земеделска продукция в района на гр. Пловдив.

2005 ЖИП; Фондация за човешки отношения, Психиатрична болница в гр. Екатеринбург, Русия: Обучение в умения за работа с хронично психичноболни хора в общността.

2005 - 2006 ПРООН; Министерство на Земеделието и горите ; „Динамика Консулт”, София: Организационно развитие и изграждане на организационен капацитет в организации за местни предприемачески инициативи в 11 изостанали селски района в България.

2004 - 2005 Министерство на Вътрешните Работи; Институт „Отворено Общество”, София; „Динамика Консулт”: Оценка на дейността на проекта „Полиция в близост до общността”.

2000 HESP, Будапеща, Унгария; НБУ Проект „Организационно развитие на НБУ”.

2006 Група за Изследване на психичноздравните служби в Европа, Манхайм, Германия: Изследователски проект „Лечение на психичноразстроени затворници в Европейските затвори”.

2005 - 2007 Център за Градски Изследавния, Университет на Западна Англия, Бристол, Великобритания: Изследователски проект, финансиран от Британския Съвет за икономически и социални изследвания „Неправителствените актьори в новите пространства за публични политики: управление на напреженията. Англия, България, Никарагуа, Уелс”.

2004 - 2007 Нов Български Университет Български Институт за Отношения между Хората; Програма МАТРА, Холандия, Пакт за стабилност на Балканите: Създаване и прилагане на обучителни програми по психосоциална рехабилитация и психиатрично сестринство в ЮЗУ, Благоевград, медицински колеж Благоевград.

2009 - 2012 Фондация за Човешки отношения, София: Организационно развитие на ФЧО.

2010 Фондация за Човешки отношения, Столична община: „Работа по случай в медицинската и социалната работа”

2008 - 2009 Програма ФАР; НБУ, Департамент „Икономика и бизнес администрация” и БИОХ: Фирма ДИКОН и Българска Бизнес Мрежа Разработване и внедряване на програма за студентски бизнес-стаж „Академия ББМ”

2009 - 2010 Програма ФАР; НБУ, Департамент „Икономика и бизнес администрация” и БИОХ; Фирма ДИКОН и Българска Бизнес Мрежа Разработване, подбор на кандидати и внедряване на Център за обучение и преквалификация на безработни хора.

2010 Програма ФАР; НБУ, Департамент „Психология”: Училищен стаж за студенти по психология. (Супервизия в група).

2010 - 2012 БИОХ, НБУ: Студентски консултативен център, създаване, организационно развитие.

2013 - 2015 Съюз на съдиите в България, Общество „Правосъдие и помирение”: Въвеждане на ценностите и практиките на възстановителното правосъдие в България.

2014 Институт за прогресивно образование: Проекти в областта на реформата на образователната система на България.

2015 - 2017 Съюз на съдиите в България: Съдии в училище за развитие на гражданското образование на подрастващите.

2015 - 2017 Център за независим живот, София; Европейска мрежа за независим живот, Брюксел: Развитие на българските политики в областта на уврежданията в съответствие с ценностите на независимия живот

2016 - Сдружение Маргиналия: Социалната травма – покана за интердисциплинарна солидарност.

2016 - 2017 Гьоте Институт, София: „Отключени гласове“ (кино и пост-тоталитарни рефлексии).

2016 - Know-how Център за алтернативни грижи за деца, НБУ: Усъвършенстване на благополучието на децата в Европа чрез развитие на учебните програми. Програма ERASMUS+.

2016 - 2017 Център за независим живот, София: SUCCESS4ALL (развитие на електронно обучение по предприемачество). Програма ERASMUS+.

2017-2018 Гьоте Институт, София: Frei-Raum: изследване на състоянието на свободата в Европа. Изучаване чрез междукултурен обмен и сътрудничество.

2018 – 2020 Bremen Ministry of Justice: AWARE: Multi-agency training for working with prisoners and former prisoners with mental health needs.

Erasmus+.

2020 - Развитие на менторска програма за подкрепа на юноши в конфликтт със закона в град. Карлсруе, Германия.

Членства:

- УС на Училищно Настоятелство на 61 основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”,

София, кв. “Връбница” (2000-2001 г.)

- Българска Психиатрична Асоциация

- Българска асоциация по психодрама и групова психотерапия

- Световна асоциация по групова психотерапия

- Европейска асоциация за възстановително правосъдие

- Общество "Правосъдие и помирение"

- Сдружение "Маргинаия"

Rumen Petrov

Medical University, Sofia, Bulgaria - Medical Doctor

Department of Psychiatry, Medical Academy, Sofia, Bulgari - Psychiatrist

Psychodrama Institute, Uberlingen, Germany.Dir. Grete Leutz 09/1992-06/1997 Psychodrama therapist

University of the West of England, Bristol, UK 10/2002- PhD student

Language skills English 5, French

Memberships of professional bodies:

Bulgarian Association for Psychotherapy and

Psychological Counselling, 1996-

Bulgarian Association for Social Work, founding member.

European Forum for Restorative Justice

Present position: Senior lecturer of Social work, Health and Social work Department, NBU

Projects:

Psychosocial Rehabilitation for Physically handicapped people - Center for independent Living, Sofia. Organizational consultation, design and leading of a conference. 1998

Organizational consultant and trainer for “Community Social Center in Roma minority suburb”, project in Plovdiv 1997-1998

Organising, public relation campaign and networking for the National Mental Health Convent ,1997

Team leaders of an evaluation mission of 6 community mental health services in Bulgaria. Open Society Foundation, Sofia. Preparation of an analytical report 2003

Team member (consultant psychiatrist) of the team of the first pilot Day Care Center for psychosocial rehabilitation(Van Gogh), Sofia. Rehabilitation work with people suffering from severe mental illness 1998-2000

Team member (consultant psychiatrist) of the team of the first pilot sheltered group house for people with chronic mental illness, Sofia 2001-2002

Project leader of the “Adolescent Community mental health volunteers”, Sofia – community mental health promotion, prevention and community development. 1998 -2002

Training and organizational consultancy of community day care center for psychosocial rehabilitation of people with severe mental illness, Blagoevgrad (2004 - )

Researcher in the research project “Treatment of Mentally Ill or Disordered Persons in European Prison Systems (EUPRIS). EU comparative analysis of 26 EU countries Rumania and Bulgaria. 2006 -

Research, project application, lecturing and moderating at “International conference on developing a national agency for people with severe mental illness in need of co-ordinated care in the community” project, implemented by “Public Health Association”, 2004

AWARE: Multi-agency training for working with prosoners and former prisoners with mental health needs (2018-2021)

Professional Experience Record:

1992 – 1994 Medical Academy, Sofia

Position: member of the team of trainers in Medical psychology for students of medicine and clinical psychology.

Description: Leading practical skills training modules.

1992 – 1995 Center for the study Democracy, Sofia

Center for interethnic initiative

Position: Researcher and trainer within a project for intregroup conflict and conflict mediation in ethnically diverse communities and in schools. Description: Field research in the Krumovgrad region. Organising and conducting training of school staff of multi-ethnical schools in Sofia.

1993 -1996 New Bulgarian University, Sofia Behavioral Studies Department.

Position: Coordinator. Description: Coordinating projects, administrative and teaching activities of the department.

1993 – 1994 Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”

Position: Trainer in therapeutic interviewing skills.

Description: Leading practical skills training modules

1994 - 1998 Burgas Free University, Burgas

Position: guest lecturer.

Description: Trainer in “Experiencal learning in groups” training (1994/5);

“Conflict mediation”, lecturer (1994 – 1998);

“Psychodynamic theories”, lecturer (1994 – 1995)

1994 -1998 Alexandrovska Hospital, Sofia, Social Psychiatry Department/ Dispansery ward

Position: Psychiatric trainee

Description: Clinical work; Leading trainings for students of medicine, clinical psychology and clinical social work.

1993 - New Bulgarian University, Bulgarian Institute for Human Relations, Position: co-trainer, part-time lecturer.

Description: co-trainer and trainer of larger group experiential learning trainings (1994-1999)

“Conflict mediation”, lecturer (1995-2005)

“Psychodynamic theories”, lecturer (1995 – 1998)

Small group experiential learning training, trainer (1998 - )

1995 -1998 Alexandrovska Hospital, Sofia, Department of Psychiatry

Position: administrative secretary

Description: organising teaching process of the department (trainings, lectures, clinical practice, examinations etc.)

1996 - 1997 New Bulgarian University, Bulgarian Institute for Human Relations, Bulgaria

Position: Trainer and supervisor.

Project: “Developing Social Services for Roma Clients in the Neighbourhood of Stolipinovo”,

Description: Training 15 paraprofessionals of Roma origin to offer mediation to members of the Roma community with a view to improve the access to social and health services. Developing of training design and curriculum. Case supervision.

1997 National Association for Mental health

Position: member of the organising commettee. President elect.

Description: organisation of National Mental Health Convent.

1998 Center for Independent living, Sofia

Position: organizational cosultant, member of the team of moderators.

Description: Organization of the “Psychosocial Rehabilitation for Physically handicapped people” conference and the process of launching the Center for psychological consulting of people with physical disabilities.

1998 - New Bulgarian University, Bulgarian Institute for Human Relations Position: Member of the tenured staff - lecturer of group relations. Full time lecturer.

Description: Organization and conducting group relations conferences (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001). Leading trainings in group dynamics. Projects’ management. Clinical supervision of clinical social work students. Supervising masters degrees.

1998 – 2000 Day Care Center for Psychosocial , rehabilitation Van Gogh, Sofia

Position: psychiatrist consultant.

Description: assessment and consultation, administrative work, clinical supervision.

1998 – 2002 Foundation for Human Relations Adolescents – community mental health volunteers, project.

Position: project team leader; psychiatrist consultant.

Description: recruiting and training volunteers, networking, community development work, psychoeducative work, research, mental health assessment and consultation, administrative work, supervision, project writing.

2000 – 2001 Open Society Foundation, New York; OSI, Sofia.

Position: psychiatrist-consultant,

Description: consultancy and supervision of the staff of the Group House for Chronicaly Mentaly ill People

2003 Ministry of Sicial Welfare,

Dynamika Consult, Ltd.

Position: organizational consultant,

Description: leadership consultation, group self-evaluation design and moderation of the SMAEP (Steal and Mining Emplyment Project) staff.

2003 Open Society Foundation, Sofia

Position: researcher, team leader.,

Description: Design of the evaluative protocol, research field work, analysis and report of the “Evaluation Mission of 6 community mental health projects.

2004 Swiss Development Agency, Bulgaria Dynamika Consult, Ltd.

Position: team leader of group of org. consultants

Description: design of the consultation protocol, interviewing (individually and in group) of a network of organic farmers in Plovdiv region.

2005-2006 UNDP, Ministry of Agriculture and Forests,

Dynamika Consult, Ltd.

Position: team leader of group of organizational consultants.

Description: organizational consultancy, analysis. capacity building of local Initiative groups in 11 rural communities in Bulgaria.

2004-2005 Open Society Institute, Sofia

Dynamika Consult, Ltd.

Position: researcher, team member.

Description: designing methodology, interviewing participants, leading group events, analyzing data from the “Community policing evaluation project”.

2000 HESP, Budapest,NBU, Sofia

Position: moderator, action researcher.

Description: interviewing, group work, analytical writing for the “Organizational Development of New Bulgarian University” project.

2006 Mental Health Services Research Group, Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit and Bulgarian Institute for Human Relation

Position: Researcher

Description: collecting data in the research project “Treatment of Mentally Ill or Disordered Persons in European Prison Systems (EUPRIS). EU comparative analysis of 26 EU countries Rumania and Bulgaria.

2005-2007 Center for urban Studies,Univeristy of the West of England,

Bristol, UK

Position: resercher, leader of the local team in the Economic and Social Research Council (ESRC) Research Award “Non-governmental Actors in New Governance Spaces: Navigating the Tensions – Bulgaria, England, Nicaragua, Welch.”

Description: contacting, interviewing, analysing of data about non-govrnmental participation within governance spaces for public policies in sofia, Bulgaria.

2004 - 2007 New Bulgarian Univeristy, Bulgarian Institute for Human Relations

Position: Team member, group trainer, lacturer, organizational consultant within the project “Developing training programs in psychosocial rehabilitation (South Western University of Blagoevgrad) and psychiatric nursing (Nursing College, Blagoevgrad)”.

Description: Offering formative training for the academic staff in the two schools to run the two programs. Curriculum development. Tutoring and supervision of future trainers.

2008-2013 New Bulgarian Univeristy, Bulgarian Institute for Human Relations

Position: Lecturer in Social work.

Description: Training groups, Project management, Organization and development of Student Consultative Center.

2014 - 2016 New Bulgarian Univeristy, Bulgarian Institute for Human Relations

Position: Senior Lecturer in Social work.

Description: Lecturing, Development of academic courses, Research in Disability studies, Applied rsearch in school reform.

2016 - New Bulgarian Univeristy, Health and Social Work Department

Position: Senior Lecturer in Social work.

Description: Lecturing, Disability studies, Deinstitutionalisation studies, Development of academic courses. Social trauma research.


Публикации:


Петров, Р., Александров, Х. (2001) Разговор за университета, младите хора и социалното участие, Следва, бр. 2, София.

Петров, Р. (2002) Атаките на 11/09 и културата на завистта, Литературен Вестник.

Петров, Р. (2003 г.) “Отношенията в съвременното българско училище”, в.”Култура”, бр. 35.

Петров, Р. (2005) Психиатрична стигма и общества в преход, Бюлетин на БПА.

Петров, Р. (2008) Социализмът на Б., Алтера, София.

Иванова, Д. Господинов, Г., Манолов, К., Петров, Р. (2006) „Аз живях социализма”, 171 лични истории, Жанет 45, Пловдив.

Петров, Р. (2011) Резултатите от PISA и различните начини, по които мислим образованието на децата и юношите в България. Пропускаме ли нещо?, ,Демократичен преглед, София.

Петров, Р. (2011) Към преодоляване на казармено-приютния модел на образованието, Визия за Новото образование на България, сборник, П.Лазаров (ред). www.novoobrazovanie.org

Петров, Р. (2013) Пеевски – това (не) съм аз?, „Либерален преглед”

Петров, Р. (2014) За възстановителното правосъдие, „Адвокатски преглед”, Брой 4/м. април 2014 г.

Вълкова, Г., Петров, Р. (2015) Семейният конфликт и справедливото му разрешаване от съда, Адвокатски преглед, Брой 4-5/м. април-май 2015 г.

Николов, М. Панайотова, К. Петров, Р. Анализ на придобивките за хората с увреждания, в контекста на чл.19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. ЦНЖ, София, 2016.

Панайотова, К. Петров, Р. Живот на воля или по чужда воля! – застъпничество за човешки права на хората с уврежданията. ЦНЖ, София: 2016.

Денева, Н. Петров, Р. Живот на воля или по чужда воля! Политиката на т.нар. „деинституционализация“ (ДИ) в България и последиците за правото на независимия живот на хората, с увреждания, които са обект на тази политика. ЦНЖ, София: 2016.

Димитрова, М. Панайотова, К. Петров, Р. Анализ на асистентските услуги за хора с увреждания през призмата на чл.19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания „Живот на воля или по чужда воля?“ ЦНЖ, София: 2016.

Петров, Р. (2016) Социалната травма и археологията на тоталитаризма в България, Сборник на департимент „Археология“, НБУ г.

Петров, Р. (2016) Помирително правосъдие в България – ограничения на средата, Сборник на департамент „Право“, НБУ

Петров, Р. (2016) Чие страдание е важно за историята – на победителите или на победените?, сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2016) Форми на отсъствия – да си инвалид в България, сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2016) Забранените травми. Антисемитизъм, антиосманизъм и българската национална идентичност, сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2016) Забранените травми: Антисемитизъм, антиосманизъм и българската национална идентичност: 2, сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2016) Морален ли е затворът (български)?, сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2017) Социалната травма: Бедността – 1 . сп.

„Маргиналия“

Петров, Р. (2017) Социалната травма: Бедността – 2 . сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2017) Социалната травма: Бедността – 3. сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2017) Национализъм, теории и етика – първа част. сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2017) Национализъм, теории и етика – втора част. сп. „Маргиналия“

Петров, Р. (2017) Национализъм, теории и етика – трета част. сп. „Маргиналия“

Петров, Румен. Към разбирането на „спонтанната подкрепа отдолу“ на „Възродителния процес“ на „Възродителния процес“ (В Аврамов, Р. (Съст.) Насилствената асимилация на турците в България 1984-1989. Размисли върху идеологията, историята, последиците .Център за академични изследвания, РИВА, София. 2019 (43-66).

Петров, Румен. Действия, провали, надежди и мисли. Деян Кюранов и неговата „неравносметка на една лична политическа практика“. (В Кюранов, Д. УЧАСТНИК. Неравносметка на една лична политическа практика. РИВА, София. 2019.(1-11).

Petrov, R., (2002) Les attentats et le discourse de l’envie. In „Penser la transition”, St. Kliment Ohridsky University Press, Sofia.

Petrov, R. (2000) Adolescents as Community Mental Health Facilitators and the process of Rejuvenating Mental health in Eastern European Countries.” In Rejuvenating Mental Health for Youth in Europe, WHO, Geneva.

Markward M, Mateeva A, Markova T, Petrov R, Markova G, Chernova A. Socio-political control among parents of school-age children in a post-socialist city, Int J Soc Welfare 2006: 15.

Miller, C. and Petrov, R. (2008) Non-governmental action, leadership and new governance spaces, paper presented at the annual OPUS conference, London, November 2008.

Tomov, T. , Petrov, R. (2009) Bulgarian country profile in Salize, H.-J. Dressing, Harald Mentally Disordered Persons in European Prison Systems. Needs, Programmes and Outcome (EUPRIS), Pabst, Germany.

Miller, C., Howard, J., Mateeva, A., Petrov, R., Serra, L., Taylor, M. (2009) Toward a Typology of Civil Society: Understanding Non-government Public Action (in Enjolras, B. and Sivesind, K.H. (2009) Civil Society in Comparative Perspective, Emerald, Bingley, UK)

J. Lever, J. Howard, M. Taylor, V. Harris, A. Mateeva, C. Miller, R. Petrov, L. Serra, NGOs, Partnership Working and New Governance Spaces: Civilizing the State?, Presented at the 38th World Congress of the International Institute of Sociology, Budapest, Hungary, JUNE 26-30, 2008

Civil Society and Contentious Politics, Panel 1: Social Movements, Protest and Change

J. Howard, C. Miller, J.Lever, A. Mateeva, R. Petrov, L. Serra, M. Taylor (2008) Non-governmental action, leadership and new governance spaces, presented at OPUS Conference, London, UK

J. Howard, J.Lever with C. Miller, M. Taylor, R. Petrov, L. Serra, Participation in new governance spaces: what makes for a participatory disposition in different contexts?, Presented at the Voluntary Sector Studies Network seminar, May 14th, 2008, At University of the West of England

J. Howard, C. Miller with V. Harris, J. lever, A. Mateeva, R. Petrov, L. Serra, M. Taylor, Managing tensions: leadership and NGOs in situated new governance spaces, Paper presented at the VI ISTR Conference, Barcelona, 9-12th July 2008

C. Miller, J. Howard, J. Lever, A. Mateeva, R. Petrov, L. Serra, M. Taylor (2008), Toward a typology of civil society: Understanding non-government public action

J. Howard, M. Taylor with V. Harris, J. Lever, A. Mateeva, C. Miller, R. Petrov, L.Serra, Dilemmas of engagement: the experience of non-governmental actors in new governance spaces. Paper presented at the 2008 conference of the Political Studies Association, 1-4 April, Swansea.

Petrov R. (2009) Autobiography as a Psycho-Social Research Method,(in Hoggett, P. and Clarke, S. (Eds.) Researching Beneath the Surface. Psycho- social Research Methods in Practice, London, Karnac)

Berger, G., Blugerman, L., Petrov, R. and Acar, M. (2015) Chapter 43: Relationships and collaboration among voluntary associations (in Smith, D. H., Rochester, C. and Stebbins, R. A. (Eds) Palgrave Research Handbook of Volunteering and Nonprofit Associations, Palgrave)

Smith, D. H., Never, B., Heitman , J.H., Torpe , L., Paturyan , Y., Pospíšilová , T., Svedberg , L., Gavelin , K., Aburumman, S., Bioteau, E., Fleuret, S., Turmanidze, K., Addy, K., Petrov, R., Kolin, M., and Jaishi, T. (2015) Chapter 16: Scope and Trends of Volunteering and Associations (in Smith, D. H., Rochester, C. and Stebbins, R. A. (Eds) Palgrave Research Handbook of Volunteering and Nonprofit Associations, Palgrave)

Монографии

Petrov, R. (2011) Collaboration and Vulnerability. A Psycho-social study of the emerging Concept of Community Development. A Bulgarian Case, Lambert, Germany

Петров, Р. Объркани в болката. Социална травма и социална отговорност. Парадокс, София. 2018 г.

(Petrov, R. (2018) Confused in Pain. Social Trauma and Social Responsibility. Paradox, Sofia.)

Курсове от текущия семестър: