Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, модернизъм и постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна англо-американска философия, история и култура на Великобритания и САЩ.

Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в областта на американистиката и британистиката и възможност за широка реализация на завършилите съответните бакалавърски програми студенти посредством повишаването на тяхната квалификация и специализация в степен "магистър".

прочети още
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
  • проф. Албена Бакрачева, д.н. MABM101 Съвременни аспекти на американистиката MABM106 Genius loci в американската литература MABM111 Стаж: Учебна конференция MABM112 Практика: Изследователска група - Американистика MABM113 Семинар: Перспективи на американистиката - ad hoc MABM114 Самостоятелна работа: Перспективи на американистиката MABM115 Семинар: Перспективи на британистиката - ad hoc MABM207 Постмодернизмът в американската литература MABM211 Стаж: Учебна конференция MABM212 Практика: Изследователска група - Британистика MABM213 Семинар: Перспективи на американистиката - ad hoc MABM214 Самостоятелна работа: Перспективи на американистиката MABM217 Аз-наративът в британската и американската литература MABM218 Семинар: Британски студии - ad hoc MABM229 Модернизмът в англо-американската литература MABM350 Стаж: Учебна конференция MALM062 Проект: Перспективи на американистиката MALM063 Проект: Перспективи на американистиката
  • проф. д-р Димитър Вацов MABM240 Философия на езика: англо-американски подходи
  • доц. Морис Фадел, д.н. MABM227 Реалността и литературата: англо-американски хоризонти
  • доц. д-р Борис Наймушин MABM224 Еврейският принос в американската култура
  • доц. д-р Евгения Благоева MABM105 Съвременна американска антропология MABM232 Всекидневната култура и стилове на живот в САЩ и Великобритания MABM233 Етническа история на Америка
  • доц. д-р Евелина Христова MABM225 Особености на комуникациите в международните организации: Великобритания и САЩ
  • доц. Димитър Андрейчин MABM209 Съвременната архитектура на САЩ и Великобритания
  • гл. ас. д-р Методи Методиев MABM103 Англия в миналото и днес MABM220 Демокрацията в американската и британската ценностна система
  • преп. Андрей Андреев MABM115 Семинар: Перспективи на британистиката - ad hoc MABM212 Практика: Изследователска група - Британистика MABM218 Семинар: Британски студии - ad hoc