Дипломация и международни отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на дипломатическите отношения. През първите два семестъра се изучават тематични блокове "Дипломация и политика", "Глобална политика" и "Регионална политика". Извънаудиторните учебни форми включват проекти, трерингови курсове и практически стаж.

прочети още
Дипломация и международни отношения
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLM062 Външнополитическо прогнозиране POLM067 Проект: Външнополитическа прогноза
 • проф. д-р Анна Кръстева POLM069 Семинар: Международни миграции POLM225 Миграции и международни отношения
 • доц. д-р Бойко Петев POLM202 Глобализация и икoномическо развитие
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLM225 Миграции и международни отношения
 • доц. д-р Еньо Савов POLM104 Дипломатическо и консулско право
 • доц. д-р Петър Николов POLM180 Геополитическите идеи на 20 и 21 век
 • доц. д-р Соня Хинкова POLM065 Семинар: Външнополитически анализ POLM095 Проект: Дипломация и международна политика в постбиполярния свят POLM108 Съвременна външна политика на Република България POLM203 Съвременни международни проблеми
 • гл. ас. д-р Георги Проданов POLM051 Проект: Международни отношения и външна политика POLM052 Семинар: Външнополитическа дейност POLM062 Външнополитическо прогнозиране POLM068 Управление на международни конфликти POLM145 Регионални политики на постсъветското пространство POLM180 Геополитическите идеи на 20 и 21 век POLM292 Семинар: Интеграционни процеси в постсъветското пространство
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLM063 EС като фактор в международните отношения POLM291 Семинар: Външна политика на Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLM096 Проект: Съвременни религиозни влияния върху развитието на международните отношения POLM206 Религия и международни отношения POLM227 Еволюция на европейската политика за сигурност и отбрана POLM260 Стаж
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLM227 Еволюция на европейската политика за сигурност и отбрана
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLM068 Управление на международни конфликти POLM087 Семинар: Съвременни подходи за разрешаване на международни конфликти
 • ас. д-р Илдико Отова POLM225 Миграции и международни отношения
 • ас. Христо Панчугов POLM144 Външна политика на страните от Черноморския регион
 • Атанас Велчев POLM061 Организация на дипломатическата служба и протокол
 • Здравко Здравков POLM204 Организация на международната сигурност
 • Славчо Велков POLM207 Тероризъм и организирана престъпност