Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската степен по маркетинг, реклама и връзки с обществеността е създадена, за да предостави на студентите интегриран и стратегически поглед върху маркетинга. Основната цел на програмата е да разработи ефективни маркетингови, бранд и рекламни специалисти, разполагащи с познания и разбиране относно различните форми на маркетингови комуникации, включително набор от технически, личностни и концептуални умения, които ще подобрят възможностите им за бъдеща кариера в тази сфера.

Основните ценности, които стоят в основата на тази програма и я разграничават от традиционните магистърски програми по маркетинг, са интегративният подход, отчитането на новите маркетингови реалности и създаването на компетентност в балансиран микс от маркетингови умения на експертно ниво.

прочети още
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
 • проф. д-р Иван Боевски SHEM108 Управление на иновациите и разработване на нови продукти SHEM207 Методи на изследване в бизнеса SHEM208 Проект: Методи на изследване в бизнеса SHEM221 Проект: Управление на иновациите и разработване на нови продукти
 • доц. д-р Евелина Христова SHEM201 Стратегии и връзки с обществеността SHEM203 Проект: Стратегии и връзки с обществеността
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян SHEM200 Стратегически маркетинг SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг SHEM204 Управление на рекламата и промоциите SHEM209 Проект: Управление на рекламата и промоциите SHEM210 Стратегически бранд мениджмънт SHEM212 Проект: Стратегически бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова SHEM214 Дигитални маркетингови комуникации SHEM220 Проект:Дигитални маркетингови метрики
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов SHEM200 Стратегически маркетинг SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг SHEM210 Стратегически бранд мениджмънт SHEM212 Проект: Стратегически бранд мениджмънт SHEM213 Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров SHEM207 Методи на изследване в бизнеса SHEM208 Проект: Методи на изследване в бизнеса
 • гл. ас. д-р Росица Накова SHEM108 Управление на иновациите и разработване на нови продукти SHEM221 Проект: Управление на иновациите и разработване на нови продукти
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова SHEM223 Комуникации и масови медии
 • д-р Александрос Капулас SHEM207 Методи на изследване в бизнеса
 • д-р Ана Круз SHEM201 Стратегии и връзки с обществеността SHEM204 Управление на рекламата и промоциите
 • д-р Димитриос Николаидис SHEM201 Стратегии и връзки с обществеността
 • Силвана Миленова SHEM211 Управление на събития SHEM222 Проект: Планиране и комуникация на събитие
 • Христос Лиасидис   SHEM202 Проект: Стратегически маркетинг