Поп и джаз музика

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Поп и джаз музика" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на поп и джаз интерпретацията. Тя има продължителност от три семестъра и предлага обучение по специалностите поп и джаз пеене и поп и джаз инструмент, като включва изучаването на джаз и поп интерпретация, вокална/инструментална методика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - поп, джаз дуо, трио, квартет, квинтет, комбо иби камерен състав. Програмата е известна със своите иновативни форми на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване както и с осигуряването на големи възможности за проктическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на поп и джаз музиката след завършванeто на обучението.

прочети още
Поп и джаз музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSM258 Акомпанимент ІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Георги Петков MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част MUSM257 Вокална/инструментална педагогическа работа I част MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM158 Акомпанимент І част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM257 Вокална/инструментална педагогическа работа I част MUSM258 Акомпанимент ІІ част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM376 Акомпанимент ІІІ част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. Людмил Ангелов MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. Милена Моллова MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM107PJI Поп и джаз инструменти MUSM130 Педагогическа работа - инструмент I част MUSM158 Акомпанимент І част MUSM207PJI Поп и джаз инструменти MUSM230 Педагогическа работа - инструмент ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM307PJI Поп и джаз инструменти MUSM349 Джаз и поп интерпретация І част MUSM376 Акомпанимент ІІІ част MUSM378 Джаз и поп интерпретация ІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM945 Джаз и поп импровизация І част MUSM946 Джаз и поп импровизация ІІ част MUSM947 Джаз и поп импровизация ІІІ част MUSM950 Джаз и поп интерпретация ІІІ част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM110 Вокална педагогическа работа I част MUSM207PS Поп и джаз пеене MUSM210 Вокална педагогическа работа ІІчаст MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM307PS Поп и джаз пеене MUSM349 Джаз и поп интерпретация І част MUSM378 Джаз и поп интерпретация ІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM946 Джаз и поп импровизация ІІ част MUSM947 Джаз и поп импровизация ІІІ част MUSM950 Джаз и поп интерпретация ІІІ част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част
 • гл. ас. д-р Нели Маринкова MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM110 Вокална педагогическа работа I част MUSM207PS Поп и джаз пеене MUSM210 Вокална педагогическа работа ІІчаст MUSM307PS Поп и джаз пеене
 • д-р Ермила Швайцер MUSM158 Акомпанимент І част MUSM258 Акомпанимент ІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM110 Вокална педагогическа работа I част MUSM207PS Поп и джаз пеене MUSM210 Вокална педагогическа работа ІІчаст MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM307PS Поп и джаз пеене MUSM349 Джаз и поп интерпретация І част MUSM378 Джаз и поп интерпретация ІІ част MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част MUSM946 Джаз и поп импровизация ІІ част MUSM947 Джаз и поп импровизация ІІІ част MUSM950 Джаз и поп интерпретация ІІІ част
 • д-р Наталия Афеян MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • преп. Камелия Тодорова MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM207PS Поп и джаз пеене MUSM307PS Поп и джаз пеене
 • преп. Симеон Симеонов MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част