Противодействие на престъпността и тероризма

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма
 • проф. Илин Савов, д.н. CTRM164 Проект: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризъм CTRM220 Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
 • проф. Николай Радулов, д.н. CTRM163 Проект: Технологично противодействие на престъпността и тероризма CTRM219 Технологично противодействие на престъпността и тероризма
 • проф. Тодор Коларов, д.н. CTRM164 Проект: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризъм CTRM220 Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
 • проф. д-р Венелин Георгиев CTRM162 Проект: Анализ на сигурността в информационното пространство CTRM303 Информационно-аналитични техники за разкриване и разследване на криминални престъпления NISM215 Анализ на сигурността в информационното пространство
 • проф. д-р Никифор Стефанов CTRM144 Противодействие на общата престъпност CTRM159 Проект: Противодействие на общата престъпност
 • доц. д-р Васил Янарлиев CRIM101 Криминология (обща част)
 • доц. д-р Искра Владова-Недкова CRIM165 Проект: Криминология ( особена част CRIM201 Криминология (особена част)
 • доц. д-р Йордан Дойков CTRM304 Стаж: Организация на антитерористичната защита на стратегически обекти NISM111 Основи на сигурността NISM269 Проект: Основи на сигурността
 • доц. д-р Марин Станчев CTRM110 Проект: Оцеляване в терористична среда CTRM145 Оцеляване в терористична среда NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM271 Проект: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
 • доц. д-р Михаел Димитров CTRM144 Противодействие на общата престъпност CTRM156 Семинар: Организация на антиреростична защита на стратегически обекти CTRM159 Проект: Противодействие на общата престъпност CTRM165 Проект: Мениджмънт на сигурностт CTRM166 Проект: Противодействие на организираната престъпност CTRM208 Проект: Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм CTRM210 Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм CTRM214 Мениджмънт на сигурността CTRM254 Противодействие на организираната престъпност CTRM350 Модерно разузнаване и контраразузнаване CTRM352 Ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM271 Проект: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
 • доц. д-р Румен Петров CTRM134 Психология на криминалното поведение NISM214 Психология и сигурност
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова CTRM352 Ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма
 • ас. д-р Галина Стоянова CTRM208 Проект: Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм CTRM210 Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм
 • ас. д-р Петър Арабаджийски CTRM231 Психологическо профилиране CTRM304 Стаж: Организация на антитерористичната защита на стратегически обекти
 • ас. Николай Марков CTRM166 Проект: Противодействие на организираната престъпност CTRM254 Противодействие на организираната престъпност CTRM350 Модерно разузнаване и контраразузнаване CTRM351 Проект: Модерно разузнаване и контраразузнаване
 • д-р Ана Филибева CTRM303 Информационно-аналитични техники за разкриване и разследване на криминални престъпления
 • д-р Георги Георгиев CTRM152 Управление на високорискови операции за противодействие на престъпността и тероризма CTRM253 Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
 • Илия Антонов CTRM302 Водене на преговори при кризи със заложници и барикадиране