Илюстриране и графични технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата е професионално ориентирана в областта на илюстрацията и графичните технологии. Обучението в програмата преминава през различни високо и дълбокопечатни графични техники, като се разглежда и много специалната техника – Мецотинто. Ателието по илюстриране и графични технологии разполага с необходимата материална база и инструментариум, с които студентите да реализират своите графични проекти. Обучението комбинира курсове по графика с такива по графично оформление на печатни издания, техники и стилове в илюстрирането и дизайна, дигитална илюстрация. По време на обучението си в програмата студентите имат възможност за работа по реални проекти, както на практика и стаж.

Обучението в програмата включва и извънаудиторните учебни форми в които студентите работят самостоятелно по творчески проект.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Илюстриране и графични технологии
 • проф. д-р Георг Краев VIPM226 Фолклор - образи и митология VIPM237 Проект: Фолклор - образи и митология
 • проф. д-р Грета Дерменджиева VIPM331 Предпечатни технологии
 • проф. д-р Ирина Генова VIPM343 Концептуално изкуство VIPM344 Проект: Проблеми на концептуалното изкуство
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPM269 Проект: Рисунка VIPM326 Графично оформление III част
 • проф. Стефан Груев VIPM151 Основи на печатната графика
 • доц. Боян Манчев, д.н. VIPM343 Концептуално изкуство VIPM344 Проект: Проблеми на концептуалното изкуство
 • доц. д-р Дамян Дамянов VIPM148 Рисунката в илюстрацията и графиката VIPM157 Проект: Печатна графика VIPM165 Графично оформление I част VIPM223 Графично оформление II част VIPM266 Проект: Шрифт VIPM268 Проект: Оформление на печатни произведения VIPM271 Проект: Графично оформление I част VIPM273 Проект: Графично оформление II част VIPM326 Графично оформление III част VIPM340 Стаж: Графични технологии и илюстриране VIPM410 Дизайн на корица: жанрове VIPM411 Проект: дизайн на корица в различни жанрове
 • доц. д-р Калина Христова VIPM145 Графични техники VIPM147 Илюстрация VIPM148 Рисунката в илюстрацията и графиката VIPM160 Проект: Илюстрация VIPM164 Графични технологии I част VIPM167 Технологии в илюстрирането І част VIPM180 Проект: Мултимедийни технологии в илюстрирането VIPM182 Проект: Графични технологии в илюстрирането VIPM199 Сториборд. Типажи и герои VIPM200 Проект: Сториборд. Типажи и герои VIPM224 Технологии в илюстрирането II част VIPM235 Проект: Технологии в илюстрирането VIPM240 Комикс и графична новела VIPM241 Проект: Комикс и графична новела VIPM267 Проект: Графични техники VIPM270 Проект: Графични технологии I част VIPM300 Портфолио: оформление и презентация VIPM325 Графични технологии III част VIPM327 Технологии в илюстрирането III част VIPM340 Стаж: Графични технологии и илюстриране VIPM410 Дизайн на корица: жанрове VIPM411 Проект: дизайн на корица в различни жанрове VIPM412 Рекламна графика и илюстрация
 • доц. Валентин Савчев VIPM166 Илюстриране - пластични форми VIPM178 Проект: Илюстриране - пластични форми
 • доц. Михаил Чомаков VIPM146 Оформление на печатни произведения VIPM149 Цветова рисунка VIPM162 Проект: Цветова рисунка
 • гл. ас. д-р Ангел Коцев VIPM330 Фотография и фотографски техники
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова VIPM150 Шрифтове
 • ас. д-р Васил Ангелов VIPM145 Графични техники VIPM164 Графични технологии I част VIPM182 Проект: Графични технологии в илюстрирането VIPM222 Графични технологии ІI част VIPM272 Проект: Графични технологии II част VIPM325 Графични технологии III част VIPM340 Стаж: Графични технологии и илюстриране
 • д-р Ивайло Саралийски VIPM169 Мултимедийни технологии в илюстрирането VIPM201 Дигитално илюстриране
 • Иван Богданов VIPM226 Фолклор - образи и митология VIPM237 Проект: Фолклор - образи и митология VIPM240 Комикс и графична новела
 • Петър Кесерджиев VIPM239 Проект: Дигитално илюстриране