Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • доц. д-р Борис Наймушин LEAB146 Симултанен превод (от и на английски/немски език)
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Елена Савова LEAB023 Немски език за администрацията LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB121 Културна история на Европа (на немски език) LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB163 Проект: Работно място на преводача - част I LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB167 Проект: Работно място на преводача - част II
 • доц. д-р Татяна Фед LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса.
 • гл. ас. д-р Емануела Чичова LEAB163 Проект: Работно място на преводача - част I
 • гл. ас. д-р Живко Минков LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране LEAB167 Проект: Работно място на преводача - част II
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. Анелия Ламбова LEAB033 Професионална кореспонденция (на немски език) LEAB042 Немски език за бизнеса LEAB052 Решаване на казуси (на немски език) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси
 • ас. Петко Стайнов LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език)
 • д-р Тодор Лазаров LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език)
 • преп. Анжела Ангелова LEAB028 Презентации и преговори (на немски език) LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията"
 • преп. Валентина Славова LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси
 • преп. Веселинка Крушева LEAB095 Синтез и редактиране (на немски език)
 • преп. Камелия Джурелова LEAB047 Икономическа география (на немски език) LEAB158 Проект: "Странознание"
 • преп. Любка Славова LEAB161 Проект: "Културна история на Европа"
 • преп. Нора Кръстева LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски) LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи
 • преп. Свилена Джурковска LEAB158 Проект: "Странознание"