Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB301D Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB519D Разработване на проект I BUBB522D Практика: Организационно поведение I BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB620D Разработване на проект II BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB623D Практика : Организационно поведение II BUBB719D Разработване на проект III BUBB721D Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса BUBB804D Управление на проекти BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BUBB855D Проект: Управление на проекти
 • проф. Здравко Гъргаров BUBB617D Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Ангел Георгиев BUBB601D Предприемачество и бизнес
 • доц. д-р Виктор Аврамов BUBB503D Управление на промените BUBB519D Разработване на проект I BUBB522D Практика: Организационно поведение I BUBB601D Предприемачество и бизнес BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB620D Разработване на проект II BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB719D Разработване на проект III BUBB721D Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAEB543D Организационно поведение BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB519D Разработване на проект I BUBB522D Практика: Организационно поведение I BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB620D Разработване на проект II BUBB623D Практика : Организационно поведение II BUBB721D Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Елмира Банчева BUBB503D Управление на промените
 • доц. д-р Кирил Радев BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB704D Стратегически мениджмънт BUBB713D Проект: Стратегически подходи в бизнеса
 • доц. д-р Мария Иванова BUBB619D Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Милена Караилиева BUBB619D Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Михаил Михайлов BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB704D Стратегически мениджмънт BUBB713D Проект: Стратегически подходи в бизнеса BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Надя Маринова BUBB617D Управление на маркетинговата дейност BUBB623D Практика : Организационно поведение II
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BUBB104D Концептуални и практически основи на предприемачеството
 • доц. д-р Теодора Ризова BUBB620D Разработване на проект II
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB804D Управление на проекти