Съвременна живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма във втора част на бакалавърската програма /от V до VIII семестър /.

прочети още
Съвременна живопис и стенопис
  • проф. д-р Борис Сергинов VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB985 Проект по изкуства в публичното пространство- І част
  • проф. д-р Олег Гочев VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB986 Проект: Разработки по живописна композиция - І част VIPB987 Проект по изкуства в публичното пространство- ІІ част VIPB988 Проект: Разработки по живописна композиция ІІ част
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB214 Проект по тематични живописни композиции VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB986 Проект: Разработки по живописна композиция - І част VIPB988 Проект: Разработки по живописна композиция ІІ част
  • преп. Станимир Божилов VIPB213 Проект по стенописни форми VIPB215 Проект по стенописна композиция VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB985 Проект по изкуства в публичното пространство- І част VIPB987 Проект по изкуства в публичното пространство- ІІ част