Мода

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мода
  • доц. д-р Кристина Савова MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB516 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - I част MODB555 Проект: Моден дизайн I част MODB614 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - II част MODB655 Проект: Моден дизайн II част MODB755 Проект: Моден дизайн III част MODB855 Проект: Моден дизайн IV част
  • доц. д-р Яна Дворецка MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB517 Дизайн лаборатория – I част MODB555 Проект: Моден дизайн I част MODB615 Дизайн лаборатория – II част MODB655 Проект: Моден дизайн II част MODB755 Проект: Моден дизайн III част MODB855 Проект: Моден дизайн IV част
  • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODB024 Проект: Конструиране и моделиране на облекло I част MODB025 Проект: Конструиране и моделиране на облекло II част MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част
  • ас. Кристина Колодеева MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB516 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - I част MODB614 Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции - II част
  • преп. Татяна Пенчева MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB600 Практика - ІІ част
  • Мая Каранешева MODB517 Дизайн лаборатория – I част MODB615 Дизайн лаборатория – II част
  • Теодора Момекова MODB405 Модни тенденции