Международен бизнес и развитие ( на английски език)

Програмна схема

Международен бизнес и развитие ( на английски език)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове