Писмен и устен превод

Програмна схема

Писмен и устен превод

Translator with (specify foreign language) language

Всички специализации

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - задължителни

Аудиторни курсове - избираeми

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни) - специализирани

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове