Електронен каталог

проф. д-р Кирил Алексиев

проф. д-р Кирил Алексиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
02 9796620
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Кирил Алексиев започва висшето си образование в ТУ - София специалност "Изчислителна техника". След една година обучение се прехвърля в Киевския политехнически институт, където след 6-годишно обучение завършва специалността "Автоматизирани системи за управление". От 1984 г. до 1988 г. работи като конструктор и научен сътрудник в Институт за специална електроника към ДСО "Електрон" - София. През 1988 г. заедно с групата си е прехвърлен в Координационния център по информатика и изчислителна техника (КЦИИТ) към БАН. Там защищава докторска дисертация, хабилитира се, защитава професура. Дълги години ръководи секция "Математически методи за обработка на сензорна информация"/"Информационни технологии за обработка на сензорни данни" в Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Научните интереси са в областта на методите и алгоритмите за обработка на сензорна информация.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: