Електронен каталог

Тодор Балабанов

Тодор Балабанов
Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
0898237103
Приемно време:

Професионална автобиография:


https://www.linkedin.com/in/todor-balabanov/

http://www.bgmaps.com/link/F8FA3DAB569E8222B3194B4089C3E03A

ИИКТ-БАН

ул. "акад. Г. Бончев", бл.2, ет. 5, каб. 514

София - 1113


Публикации:


https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=P9frIW8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Курсове от текущия семестър: