Електронен каталог

доц. д-р Валентин Радев

доц. д-р Валентин Радев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
0888 40 67 50
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

1976-1981 г. ВНВАУ "Г. Димитров", гр. Шумен, инженер по

артилерийско въоръжение и боеприпаси

1987-1991 г. Аспирантура във Военния научно-технически

институт, гр. София - доктор по аеродинамика и

балистика

1994-1997 г. УНСС, гр. София - магистър по икономика -

"Стопанско управление"

Научни степени и звания:

1991 г. Научна степен - "Доктор"

1996 г. Научно звание - "Доцент"

Специализации:

1987 г. “Барути и взривни вещества” в гр. Пенза, РУСИЯ

2000 г. английски език във военна база Бордан, КАНАДА

2002 г. “Проектиране и конструиране,на малокалибраните

оръжия” гр. Бърно,ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

2002 г. Европейския център за изследване на

сигурността “Джордж Маршал” - ГЕРМАНИЯ

Професионална кариера:

1981-1983 г. Началник на служба “Артилерийско въоръжение” в

поделение 42610

от 1983 г. Научен сътрудник във Военния научно-технически

институт (ВНТИ)

1993-1999 г. Началник на секция "Боеприпаси" във ВНТИ

1996-2002 г. Хоноруван преподавател в УНСС по

дисциплини "Въоръжение и техника",

"Отбранителни изследвания и внедряване" и

"Технически средства и системи за защита"

1999-2000 г. Председател на Съвета на директорите на “НИТИ”

ЕАД – гр. Казанлък

1999-2000 г. Заместник-директор на Института за перспективни

изследвания за отбраната (ИПИО)

2000-2002 г. Директор на ИПИО

от 2003 г. Старши научен сътрудник ІІ степен в ИПИО

от 2006 г. до 2009 г. Председател на Сдружение на специалистите по

боеприпаси в България - www.asabulgaria.com

2002-2005 г. Научен секретар на СНС по “Военноинженерни

науки” към ВАК

от 2004 г. Хоноруван преподавател в НБУ по дисциплините

"Оръжията на тероризма и защита от тях",

"Несмъртоностни оръжия"

2009-2013 г. Заместник-министър на отбраната

2017-2018 г. Министър на МВР

от 2019. Народен представител в 42, 43 и 44 Народно

събрание от ПП ГЕРБ

Членство в организации:

2005 г. Учредител и председател на Управителния съвет

на Сдружение на специалистите по боеприпаси в

България, понастоящем - член

2006 г. Член на Съюза на учените в България, секция

"Технически науки"

Научна продукция: Над 130 публикации и разработки на изделия в

областта на въоръжението, боеприпасите и

икономика на ВПК

17 изделия с военно предназначение, всички

внедрени в редовно производство и приети на

въоръжение в БА или в армии от ВД

6 изобретения и 17 рационализации

Езикова подготовка: английски, руски

Компютърни умения: Microsoft Office, Power Point, Internet

Интереси: Отбрана и сигурност, международна безопасност,

информационна научно-техническа сигурност и нови

методи за борба против тероризма, несмъртоностни

оръжия


Публикации:


Оръжията на тероризма и защита от тях.(сп. Военен журнал, бр. 6/2004 г.) http://www.asabulgaria.com/up/files/2004%20Weopons%20of%20terorizm.pdf

Несмъртоностните оръжия и съвременния тероризъм.(сп. Военен журнал, бр. 6/2005 г.)

http://asabulgaria.com/docs/NLW/

Несмъртоносните оръжия като алтернатива в борбата с тероризма.(сп. Военен журнал, бр. 1/2008 г.)

http://www.asabulgaria.com/up/files/NLW%20Article%20to%20MM%20-%202007.pdf

Курсове от текущия семестър: