Електронен каталог

доц. д-р Бойко Петев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
0887936835
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(от 01.03.2005 – до 01.03.2009)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов

• Наименование на придобитата квалификация Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Докторант – Тема: Хармонизиране на българското косвено данъчно облагане с европейското

(от 1994 – до 1999)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов

• Наименование на придобитата квалификация Магистър – Икономист- счетоводител

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистър

(от 1996 – до 1998)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов

• Наименование на придобитата квалификация Митнически служител и брокер

(от 1996 – до 1998)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов

Център за следдипломно и факултативно обучение

• Наименование на придобитата квалификация Експерт – оценител на недвижими имоти

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Публикации:


Курсове от текущия семестър: