Електронен каталог

гл. ас. д-р Екатерина Григорова

гл. ас. д-р Екатерина Григорова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:
Петък 14:45-16:45 406 I Корпус
Събота 14:45-16:45 406 I Корпус

Професионална автобиография:


ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА

Професионален опит:

(2005 – 2006) Хоноруван преподавател в СУ ”Св. Кл. Охридски“, ФКНФ, катедра Класическа филология, специалност Новогръцка филология

(2007-2016) Щатен преподавател в Нов български университет, департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

Академична длъжност в НБУ: гл. асистент

Научна степен: доктор

Образование:

(2007) Доктор по новогръцка литература при СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Класическа филология”

(2003) Специализация по новогръцка литература към фондация “Уранис”, Атина, Гърция

(1995 – 2000) СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Новогръцка филология

(1989 – 1994) Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград, специалност Френски език

Езикови умения: Френски език (DALF), гръцки език (C1-2), ангийски език (В2)

Основни изследователски интереси в областта на:

Новогръцка литература, културна антропология, история на жените и половете, устна история

Членство в организации:

Дружество на неоелинистите в България „Костис Паламас“

Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ)

Graduate Women International (GWI), Geneva, Switzerland

Обществена дейност и участие в национални и международни проекти:

(2002) Διάδοση και στήριξη των νεοελληνικών γραμμάτων και σπουδών στο εξωτερικό. Έλεγχος, καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας στις γλώσσες: αγγλική, αλβανική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανέζικη, ισπανική, ιταλική, κροατική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, ρωσική, σερβική, σλαβομακεδονική, σλοβενική, σουηδική, τουρκική, φιλανδική в рамките на Центъра за гръцки език (Κέντρο Ελληνικλης Γλώσσας) и с подкрепата на министерството на културата на Р. Гърция.

(2005-2018) Член на журито на Общобалканския студенски конкурс за превод от новогръцки на български език, организиран съвместно от специалност Новогръцка филология (СУ „Св. Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас” и Сдружението на преводачите в България.

(2007) Секретар на Втория конгрес на неоелинистите от балканските страни "Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми на обучението и перспективи". София, 21-22 септември, 2007 г.

(2009) Поетичен рецитал 100 години от рождението на Янис Рицос, НБУ.

(2015) Документална изложба «Жени, женски организации и места на колективна памет» 2015) (4-18 септември, София, Градска градина). Изложбата е подготвена от екип на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ) и Магистърската програма по история на жените и половете «МАТИЛДА» към Философския факултет на СУ «Св. Климент Охридски» в сътрудничество с Ресурсен център «Билитис». Проектът е финансиран от Български фонд за жените и се експонира с любезното съдействие на Столичната община.

(2015) Документална изложба «Жени – Женски въпрос – Книжовност», 24.09.2015 Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий», София. Проектът е финансиран от Български фонд за жените и се експонира в сътрудничество с Националния литературен музей и с любезното съдействие на Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий».

(2016) Жени, женски организации и места на колективна памет в София, Русе и Благоевград (Втори етап). Проектът е финансиран от Български фонд за жените и включва изготвяне на културно-туристически маршрути и провеждане на серии от турове, представящи приноса на жените и женското движение в градските пространства на София, Русе и Благоевград през XIX и XX в.

(2017) „Жени, женски организации и места на колективна памет (Пловдив, Бургас) – трети етап“. Проект на Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ) и Graduate Womеn International (GWI). Финансиран от Български фонд за жените.

(2017) „Монограм“ на Одисеас Елитис. Двуезичен поетичен рецитал в рамките на клуб "Млад преводач". С участието на студенти от програми по неоелинистика в НБУ.

(2018) Проект „Неоелинистика“ (Министерство на образованието и културата на Р. Кипър, Нов български университет): НИКОС КАЗАНДЗАКИС – КРИТСКИЯТ ПОГЛЕД (ОБРАЗИ ОТ СЛОВОТО) – Документална изложба, 14 -28 май, НБУ, 2018. С подкрепата на Министерството на образованието и културата на Р. Кипър и департамент „Средиземноморски и Източни Изследвания“, НБУ.

(2018) Проект „Неоелинистика“ (Министерство на образованието и културата на Р. Кипър, Нов български университет), НБУ: Публично четене на романа „Алексис Зорбас“ на Никос Казандзакис в НБУ. С участието на студенти от Бакалавърска и Майнър програма „Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература), студенти, изучаващи гръцки език в общообразователните курсове по чужд език и студенти от Магистърска програма „Право“ в НБУ. С подкрепата на Министерството на образованието и културата на Р. Кипър и департамент „Средиземноморски и Източни Изследвания“, НБУ.

(2019) Организация, доклад и подготовка на рецитал в рамките на събитие под надслов „Светлината, която изгаря: 45 години от смъртта на Костас Варналис" (9 май, галерия УниАрт, НБУ). Събитието е организирано от пресслужбата на посолството на Гърция в София в сътрудничество с бакалавърска програма „Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)" на Нов български университет, специалност „Новогръцка филология" на СУ „Св. Климент Охридски" и сдружение „Аристотел – културен мост". Официални приветствия отправят посланикът на Гърция г-н Григориос Василоконстандакис и ректорът на Нов български университет, проф. д-р Пламен Бочков.

В рамките на събитието:

1. Доклад от гл. ас. д-р Екатерина Григорова на тема „Рецепцията на творчеството на Костас Варналис в България“;

2. Поетично-музикален рецитал, подготвен от гл. ас. д-р Екатерина Григорова с участието на студенти от бакалавърска и майнър програма „Неоелинистика”, както и студенти, изучаващи новогръцки език в общообразователните курсове по чужд език в Нов български университет.

(2019) Лекторка в Пътуващ семинар „ГРЪЦКИ ЕЗИК НА КОЛЕЛА:

Западна Гърция и Йонийските острови” (08-13 април 2019), НБУ.

Литературни награди:

Специална награда на конкурса за дебютна книга „Южна пролет“ (2013)

Лауреат на Националната „Славейкова награда“ (втора награда) от 2014 г.

Лауреат на Националната награда „Биньо Иванов (за принос в развитието на българския поетически синтаксис)” за 2014 г.

Номинации:

Национална награда Иван Николов 2014 (за „Дъска по мокрия пясък“)

Национална литературна награда „Памет“ 2013 (за „Фарадеев кафез“)

Национална литературна награда „Памет“ 2014 (за „Дъска по мокрия пясък“)

Награда за поезия „Николай Кънчев: 2014 (за „Дъска по мокрия пясък“)

По-важни научни публикации:

„Практики на спомена в романите на Илиас Венезис и Марсел Пруст Еолийска земя и По следите на изгубеното време (На път към Суан) – сравнително изследване“. – Τέχνη Γραμματική, СУ „Св. Кл. Охридски”, изд. „Фабер“, 2005.

„Образът на Зорбас – още една перспектива в разглеждането на проблема за идентичността“ (доклад в юбилейната международна научна конференция на тема Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока – ВТУ, април 2007). – сп. „Везни“, бр. 2, 2008.

„Η μορφή της γυναίκας στο μυθιστόρημα Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Ν. Καζαντζάκη“ - доклад във Втория конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век - проблеми на обучението, изследвания и перспективи, 2007.

„Лирическите екстракти. Еолийска земя на Илиас Венезис“. – „Литературен вестник“, бр. 11, 17 февруари 2009.

„Другият Енгοнопулос. Самотата в писмо“. – Език, литература, многоезичие. София: НБУ и Планета 3, 2011.

„Градините на душата или за съня и мечтанието в два европейски романа“ (върху Пруст и Венезис), Списание на Институт за модерността, брой 6/ януари 2011 (ISSN 1313-9835).

„Η Αιολική γη του Ηλία Βενέζη και το μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας ως ξένης“, ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στον Μεσοπόλεμο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Еπιμέλεια Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 2012.

„Затворена заземена метална клетка, която блокира външни статични и нестатични електрически полета – що е то?“ В: NO POEZIA (3). ISSN 1314-8656, 2014.

„Джоан Уалах Скот на роден език“, Списание на Институт за модерността, брой 20 / март 2016 (ISSN 1313-9835).

“Граничното мъжество в епоса за Дигенис Акритас”. В: Списание на Институт за модерността, брой 22 / декември 2016 (ISSN 1313-9835).

„Голямото приключение“, съавтор в изготвянето на Буквар за първи клас, изд. „Просвета Плюс“ ЕООД, ISBN: 978–619–222–027–3, С., 2016.

”Между етоса на жалбата и патоса на труда – един ракурс към женските наративи за социализма в Добринище“.В: „Жените в българската литература и култура“, УИ "Св. Климент Охридски", 2018 (Сборник с доклади от националната интердисциплинарна научна конференция „Жените в българската литература и култура", 20 - 21 октомври, 2016 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски").

„Има ли място за Мола (в умовете на хората)“ В: Списание на Институт за модерността, брой 23 / май 2018 (ISSN 1313-9835).

„Чия е тази агресия: Истанбулската конвенция и българският социокултурен контекст“. В: Списание на Институт за модерността. Под печат.

„Какво още може литературата", рецензия на учебника „Избрани текстове от новогръцката литература" на гл. ас. д-р Мария Христова, ЮЗУ „Неофит Рилски". (2018) В: „ O R B I S L I N G U A R U M “ , V O L U M E 1 7 , I S S U E 1.

Литературно творчество и творчески изяви:

„Фарадеев кафез“. Книга с поезия. Пловдив: Жанет 45, 2013, ISBN 978-954-491-820-0

„Дъска по мокрия пясък“. Книга с поезия. София: Ерго, 2014, ISBN 978-954-8689-59-5

Публикации на поезия в „Литературен вестник“, сп. „Литературни Балкани“, сп. Пламък, сп. „Везни“, в. „Сега“, в. „Университетски дневник“, Литернет и др.

Участие в рамките на проекта „София за Европа - Пръски поезия“, 2013. Проектът е реализиран от сдружение „Център за европейско развитие и реализация” с финансовата подкрепа на програма „Европа 2013” на Столичната община и в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица през 2019 г.

Участие в третото издание на „Софийския международен литературен фестивал“, организиран от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на културата, Националния дворец на културата, Институт „Сервантес“ – София и Институт „Камойнш“ – София.

„Известни българи четат на деца“ в рамките на Националната кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите“ 2016, организиран от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Българска Библиотечно-информационна асоциация и Министерство на образованието и науката.

Участие в международния фестивал Karamanov's Poetry Meetings № 44, 1-2 of December in Radovis, Republic of Macedonia, 2017.

Участие в международния фестивал Glazer's Poetry Days in Maribor, Ruše, Slovenia, 2018.

„Празна зора“. Книга с поезия. София: Small Stations Press, 2019. Книгата печели конкурс по програма „Помощ за книгата 2018“ на Министерството на културата.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: