Електронен каталог

преп. Велка Харизанова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

Велка Василева Харизанова

ст.асистент по немски език

департамент “Чужди езици и култури”,

Бакалавърски факултет,

Нов Български университет

Научни интереси:

Чуждоезиковият лексикален фонд в съвременния немски език; Англицизми,

неологизми, заемки, чуждици и тяхната социолингвистична функция;

Техники на преподаване в чуждоезиковото обучение, учебни системи, работа по проекти и др.

E-mail: vharizanova@abv.bg

Образование:

1976г. средно,София,91 немска ез. г-я

1981г.висше,София,СУ “Кл.Охридски”,I спец. Немска филология,

II-ра спец. Италиански език

Професионален опит:

1983-89г.екскурзовод в Нац.Исторически муэей

През 1985 и 1986г. завършена езикова квалификация по руски и английски език към М-во на културата

Работа като преводач към Съюза на преводачите,М-во на културата,транспорта,Спортна палата,Дойче веле,Бълг.радио и телевизия и др.

Работа като хоноруван преподавател в Гьоте институт София

Консултант при провеждане на изпити за докторанти към МГИ, И-тут по транспорта София

Преподавателска дейност:

1989-1999г. щатен преподавател по немски език в ИЧС,София

от 1999г. до сега: щатен преподавател по немски език в деп.”Чуждоезиково обучение”, БФ, в НБУ

Научни публикации:

Статии:

• “Словнияг фонд на съвременния немски език”;сп.ЧЕО,1990

• “Езикът на младежта”; сп.ЧЕО,1992

• “Англицизмите в съвременния немски език”;сп.ЧЕО, 1994г.

• “Езикът на субкултурите в съвременния немски език”;Проблеми на социолингвистиката,1998

• ”Присъствието на англицизмите в езика на съвременната немска преса като функция от текста”, годишник на НБУ, 2004-2005

• “Работа по проекти в обучението по немски език”, годишник на НБУ, 2005

• „Lernerorientierte Spracharbeit oder Projektarbeit im DaF-Unterricht„ Зимна школа към департ.ЧЕО,НБУ, 2006

• Англицизмите-стилистичен феномен в езика на немските принтмедии.Присъствие в езика на субкултурите”, 2010,под печат


Публикации:


публикувана статия в сборника в чест на проф.Мария Китова в изданието на НБУ 2016г."Ansatze und ihre Anwendung im DaF- Unterricht Stufe B2

Курсове от текущия семестър: