Електронен каталог

доц. д-р Стела Балтова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Училище по мениджмънт
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: