Електронен каталог

д-р Светослав Велков

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
028110272
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 203 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 203 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

2012/2014 г., Университет по Библиотекознание и Инфорамционни Технологии, София / България - образователна и научна степен „доктор“ с научна специалност: Обществени комуникации и информационни науки, дисертация: Интернет рекламата като инструмент на маркетинга.

2006/2008 г., Военна Академия “Г.С. Раковски”, София / България - M.A. „Икономически основи на националната сигурност“.

2003/2006 г., University for Applied Science Osnabrueck, Osnabrueck / Germany - M.A. „Международен бизнес и мениджмънт“

1997/2003 г., Университет за Национално и Световно Стопанство, София / България - B.A. „Международни икономически отношения“

Практически опит:

HewlettPackard Enterprise – L3 Engineer: StoreVirtual, Hyperconverged: Simplivity, Nimble

DaimlerChrysler AG - Truck Product Creation / Project „Product Commonalities”, Commercial Vehicle Division

Deutsche Telekom AG – Department Online-Access and IP-Traffic

Езици: Немски език, Английски език, Руски език


Публикации:


Публикации:

1. Възникване и развитие на онлайн рекламата като елемент на маркетинга, доклад на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен 2014.

2. Еволюция на начините за плащане на онлайн рекламата, доклад на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен 2014.

3. Възможности за прилагане на нови технологии и маркетингови концепции в онлайн рекламата, доклад на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен 2014.

4. Информационната война в международните оношения, доклад на научна конференция „45 години катедра „Международни отношения” в УНСС: приемственост и развитие в изучаването на международните отношения и процесите в Европа“, София 2021.

5. Секюритизиращи дискурси в сферата на международната информационна сигурност, Статия в научни трудове на УниБИТ, За буквите - О писменехь, София, 2021.

6. Мениджмънт на интелектуалния капитал и корпоративните знания - предпоставка за сигурност, Доклад на на V Международна научна конференция „CONFSEC 2021", Боровец 2021.

7. „Методи за контрол на изкуствения интелект.“ Сигурност и отбрана 2 (2023): 199-211.

Курсове от текущия семестър: