Електронен каталог

проф. Данка Обрешкова-Панкова д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф.Данка Петрова Обрешкова е Магистър по фармация,

Преподава в МУ София, МУ Пловдив, МУ Плевен, Медицински колеж Пловдив.

Преподавала е : Анализ на лекарствените продукти, фармацевтична химия, клинична фармация, броматология, козметика и др.

Придобити специалности:

1. Клинична фармация

2. Анализ на лекарствените продукти

1985 г. придобива научна степен доктор във

Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет – София,

”Фитохимично и биологично проучване на Clinopodium vulgare L”.

ОНС "Доктор” по медицина, Висша атестационна комисия (ВАК) Диплома N/дата: 23530 / 10.03.1995, утвърдено с Протокол N/дата: 3 / 08.02.1995

2017 г придобива НС Доктор на науките"

Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет – София, ул. Дунав №2, София -1000

Фармакоаналитично проучване и социален анализ на някои продукти при повлияване болестта на Алцхаймер.

НС "Доктор на науките" /ДФН/- Медицински Университет – София

Диплома No/дата: МУС 00009 20-ДН / 16.05.2017

Гост лектор в Университети в Рим, Виена, Карачи, Рига, Ченай,Тарту, Копенхаген и др /многократно/.

2006 и понастоящем: Член на КЛП (Комисия по лекарствени продукти към ИАЛ (Изпълнителната Агенция по Лекарства) и към Министерството на Здравеопазването .

2006-2018: Председател на Ксмисията за следдипломно обучение ”Анализ на лекарствени продукти ” към Министерството на Здравеопазването и понастоящем член на тази комисия

2015 и понастоящем: Член на КОП (Kомисия за определяне на принадлежности) към ИАЛ (Изпълнителната Агенция по Лекарства)

2006-2018: Национален консултант по анализ на лекарства към Министерството на Здравеопазването

Публикации: 195 в български и международни списания

Цитати: над 1100 в международни списания


Публикации:


Курсове от текущия семестър: