Електронен каталог

гл. ас. д-р Николай Милованов

гл. ас. д-р Николай Милованов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
+359898763322
Приемно време:
Четвъртък 13:00-16:15 701 II Корпус

Професионална автобиография:


Николай Милованов е инженер със 17 години опит в IP мрежите и софтуерното инженерство. Понастоящем е горд съосновател на thingslog.com - платформа за RMMAAS - Remote Metering and Monitoring of Meters and Sensors as a Service. Преди това е бил в Comptel / Nokia като водещ софтуерен архитект. Преди това прекарва 3 години в SevOne / Programista, където изгражда екип за поддръжка и след това работи като Cloud/ SAAS архитект - Performance on Demand. Преди това е работил за водещ доставчик на OSS / BSS като архитект на мрежови решения. Преди тези софтуерни позиции Николай е бил мрежов инженер на ниво CCIE, като е работил като ръководител на екипа за мрежови решения в Intracom България, инженерно обслужване IP и корпоративни решения в мобилен оператор. Николай също прекарва 1 година като част от инженерната работна група на отделите за управление на продукти на T-Systems GmBh. През тези години Николай е натрупал обширни знания и опит в различни аспекти на IP / Telecom мрежи, но също така и в разработването на OSS / BSS софтуерни интензивни системи за мониторинг, Cloud, DevOps и откриване и предоставяне на IP и телеком мрежи.

Николай Милованов има бакалавърска и магистърски степени по Телекомуникации от ТУ-София и докторска степен от НБУ, с тема на дисертацията „Трансформация на мрежи и услуги от IPv4 към IPv6”. Николай също е специализирал Софтуерна архитектура като част от ISR, Университет Карнеги Мелън.

Николай е съавтор на проекти с отворен код като:

- bgpPeeringMap http://sourceforge.net/projects/internetmap

- netTransformer http://itransformers.net/netTransformer


Публикации:


1. Milovanov, N., “Traffic optimization in the modern corporate WAN data network”, “Telecom 2009”, Varna, Bulgaria, pp. 328-334, Oct. 8-9, 2012

2. Milovanov, N. , “Service Fulfillment and Assurance in the NGN Networks”, Journal of NVU, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2009

3. Milovanov, N., From Static to Dynamic QoS”, Annual of department of Telecommunications, 2009, NBU, Sofia, Bulgaria

4. Slavinski A., Milovanov N., Georgieva V., “IPv4 TO IPv6 NETWORK TRANSFOMATION”, Annual of department of Telecommunications, 2009, NBU, Sofia, Bulgaria

5. Milovanov,N., Slavinki A., Georgieva V., “Service Oriented framework for IPv4 to IPv6 Network transformations”, “Infusing Research and Knowledge in South-East Europe”,5th Annual South-East European Doctoral Student Conference, SEERC, Thessaloniki, Greece, pp. 358-370, 2010

6. Milovanov N., Slavinski A., Bogomilov I., “Methodology for analyses and selection of Best Practices in the area of embedded systems and industrial informatics”, “Proceedings of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2011”, Ohrid, Macedonia, pp.1-6, 5-7 May 2011

7. Milovanov.N, Bogomilov I., Slavinski. A, 4TO6trans use case - Dynamic network inventory data population“, Management Of Technology - Step to Sustainable Production“, Bol, Croatia, 2011

8. Milovanov N., Bogomilov I. , “Comparing IPv4 and IPv6 IPSEC networks”, „Engineering Sciences “, Sofia, Bulgaria, 09.2011

9. Milovanov N., Bogomilov I., “Case Study - IPv6 based building automation solution integration into an IPv4 Network Service Provider infrastructure“, N.Milovanov, I. Bogomilov, CompSysTech '12 Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp. 216-223, 2012

10. Bogomilov I., Milovanov N., Slavinski A., Petrov G., „IPv4 to IPv6 transition mechanisms“, NVU, 14-15 July, 2012

11. Milovanov N. "An approach and a tool for IP network state-to-state transformation", http://niau.org/?p=637

Курсове от текущия семестър: