Programs Listing

Assoc. Prof. Mariana Yaneva, PhD

Academic position:
професор
Department:
Администрация и управление
Phone number:
e-mail:
Office hours:

Professional biography:


„професор” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Управленско консултиране в туризма)” (2022 г.)

„доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Екскурозодско обслужване)” (2008 г.)

с образователна и научна степен "доктор по икономика" по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление" (Туризъм) (2005 г.)


Publications:


Courses from the current semester: