Електронен каталог

преп. Десислава Дуриданова

преп. Десислава Дуриданова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0878660499
e-mail:
Приемно време:
Петък 16:15-18:15 компютърен център
3к ІІІ Корпус
Понеделник 10:30-12:30 Фейсбук месинджър
Уотсап Онлайн

Професионална автобиография:


Преподавател по английски език, Департамент “Чужди езици и литератури” Нов български университет

Докторант в програма ‘Филология’ на Департамент "Романистика и германистика"

Научни интереси:

Онлайн обучение

Културознание , междукултурно ообщуване, междукултурно образование (Intercultural Education)

Разработване на университетски курсове и учебни материали с фокус върху развиването на умения за междукултурно общуване

Оценка на учебници с оглед на приноса им за развиване на умения за междукултурно общуване у обучаемите

Преподаване на английски език за академични цели

Създаване на учебни материали за обучение по английски език

Мениджмънт на граждански сдружения и неправителствени организации

Научни степени:

Mlitt (Master of Letters), Магистър по културознание, университета Стратклайд, Глазгоу, Великобритания ( 2000 )

MЕd (Master of Education), Магистър преподавател по чужд език (английски), Нов български университет, (1998)

Магистър по руска филология, Софийски университет, ( 1992 )

Професионална реализация:

Преподавател методик в НБУ от 1999

Автор на учебни помагала към издатество Klett, България от 2008

Модератор на онлайн курсове към British Council от 2011

Изследовател в областта на реформите в средното и висше образование от 2002

Стипендиант по международна програма за университетски преподаватели ‘Проект Гражданско Образование’ 2002 -2004

Председател на Управителния съвет на Консултативен център за анти-дискриминационна оценка на учебни материали в България от 2003

Секретар на асоциацията на преподавателите по английски език в България от 2002 - 2005г.


Публикации:


Научни публикации:

Зарева, Д., Харакчийска, Ц., Якимова, Т (2005) Героите на читанката – модели за развитие у първокласниците на разбирането за социален пол

http://www.helpdeskbg.org/news/ChitankaGenBg.doc

Зарева, Д., Харакчийска, Ц., Якимова, Т (2005) ‘Мои’ ли са празниците в Моята първа Читанка “Пчелица”?

http://www.helpdeskbg.org/news/Pchelitsa_Chitanka_natid_final.doc

Зарева, Д., Харакчийска, Ц. (2005) Реалното отражение на многообразието от социални роли на половете - първа стъпка към разбирането и уважението им

http://www.helpdeskbg.org/news/BukvarPGenBg.doc

Зарева, Д ., Кацарска, М (2005) Литературни срещи между половете

http://www.helpdeskbg.org/news/LiteratureGenderBg.doc

Zareva D. (2004) ‘The Role Of Headway Elementary For Developing Bulgarian Learners’intercultural Competence’, in BETA Conference proceedings 1999 – 2004 (Collection), Sofia : BETA

Zareva D., Yakimova, N. (2004)‘Teaching and Learning Culture’, in BETA Conference proceedings 1999 – 2004 (Collection), Sofia : BETA

Zareva D. (2004) ‘All You Need Is ... Pop’, in BETA Conference proceedings 1999 – 2004 (Collection), Sofia : BETA

Zareva, D. (2004) “Intercultural Studies For A Multicultural World” in Murray N. & Thorne T. (ed) (2004) Multicultural Perspectives on English Language and Literature, Tallinn and London: Tallinn Pedagogical University & King’s College London

Зарева. Д. (2004) “The Intercultural Aspects In Two Teacher Training Programs At New Bulgarian University” , в “Език, Литература, Култура”, Юбилеен сборник на Департамент Приложна лингвистика, София: НБУ

Zareva, D. (2003) ‘Critical Citizens for an Intercultural World: Foreign Language Education as Cultural Politics. Review’, in British Studies Now, issue 17, 2003

Zareva, D. (2003) ‘Intercultural Studies For Language Teachers: Notes From The New Bulgarian University’ , in KAN Annual publications, Czech Republic

Pulverness, A., Komorowska, E., Zareva, D., Szesztay,M., Daskal, R.(2002) ‘Resource Materials For Social, Cultural And Political Issues’, in ELT Journal, January 2002

Zareva, D (2001) Popular Music, A Self-Access Unit, Sofia: British Council

Zareva, D., Katsarska, M, Yakimova, N., Zlatanova, E., Davcheva, L. (2000) ‘Studying Culture. Student’s Handbook, Sofia: British Council

Zareva, D (2000) ‘Thousand Faces Of A Town’, in Taraheva (ed) Lessons of the Mountain. A collection of Lessons designed and taught by the participants in the intercultural training projects run by the British Council, Sofia, 1997 – 2000, British Council

Предстоящи публикации:

Zareva, D. ‘Culture Learning : Notes from New Bulgarian University’ in Dialogues Conference Proceedings, Plovdiv University

Zareva, D. “Metaphors In The Bulgarian Press: The Incident In Kerbala Case Study”, в сборник на Департамент Приложна лингвистика, София: НБУ

Зарева, Д ., Момчилова, М. www.DIY & createIT/BG-ELT/resourcefulteachers.org

Проекти:

? createIT: Creating Activities for Teaching English through Information Technologies – Съвместен проект на Британски съвет България, и преподаватели от НБУ, СУ и ПУ както и от средни училища в България за изработка на уеб-базирани учебни материали за преподаватели по английски език

? Civic Education Project (Проект Гражданско Образование), целящ да подпомага кариерата на млади университетски преподаватели от една страна и допринася за реформите и повишаването на качеството във висшето образование в България.

? Съучредител и председател на Сдружение “ Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебни материали ”

? Съвместен проект на Британски съвет, България, НБУ, СУ, ПУ и ВТУ за повишаване на квалификацията на университетски преподаватели в областта на културознанието и междукултурното общуване.

Конференции:

2005

? Международна конференция на преподаватели по английски език на тема "Neglected Areas of ELT", 04 – 06.11. 2005 г.Солун, Гърция с доклад “The Skeletons in our Cupboards” (в съавторство с доц. д-р. Елисавета Бояджиева)

? 14-та национална конференция на БАПА

(Асоциацията на преподавателите по английски език в България)

6 – 8.05.2005, НБУ, с доклад на тема

“www.DIY&createIT/BG-ELT/resourcefulteachers.org”

www.beta-iatefl.hit.bg

http://www.nbu.bg/departments/d3.php?p=cho&l=events&event_id=1120&event_type=novi

? НБУ, Научен семинар “Човек, език, общество”

на Департамент Чуждоезиково обучение, 20.06. 2005,

доклад на тема “Оценка на учебни материали с оглед целите на междукултурното образование”, http://www.nbu.bg/departments/d3.php?p=cho&l=events&event_id=1383&event_type=novi

? Организиране и участие в работата на Зимната школа

на Департамент “Чуждоезиково обучение”

Аспекти на преподаването в общообразователните

курсове по чужд език в НБУ, 16 - 18. 02. 2005

с доклад на тема “Описание на равнищата в НБУ”

http://www.nbu.bg/departments/cho/research/files/zimnaskola2005.htm

2004

3rd International ELTAM conference, Ohrid, Macedonia, 15 – 17. 10 с доклад на тема “Going A Step Further – Evaluate Your Book As You Teach”

13-та национална конференция на БАПА (Асоциацията на преподавателите по английски език в България) 15 – 16.05, с доклад на тема “The Challenges of a Textbook Review – More News from the Helpdesk for Intercultural Evaluation of Learning Material”

38 IATEFL conference, Liverpool, 10 –17.04, официален представител на БАПА

НБУ,Научен семинар на Департамент ‘Приложна лингвистика’, тема ‘Аспекти на междукултурното образование в България’

2003

Конференция на Пловдивски университет ‘New Prospects’р 2-3.11, с доклад на тема “Crossing ELT Borders : Helpdesk for Intercultural Evaluation of Learning Material”

Международна научна конференция на Софийски университет, ДИУУ, ‘Предизвикателства пред продължаващото образование на педагогическите кадри’, 30-31.10, с доклад на тема ‘Аспекти на междукултурното образование в България : Център за антидискриминационна оценка на учебни материали’

Международна конференция на Талински педагогически университет ‘Multicultural Perspectives on English Language and Literature’, Талин, Естония, 21-23.05 с доклад на тема ‘Intercultural Studies For Language Teachers’

2002

11-та национална конференция на БАПА, София, 21-22.09, с доклад на тема: “ All You Need Is …Pop”

2001

IATEFL-EAST conference, Пловдив, 25-27.05, с доклад на тема: “Teaching and Learning Culture”

European Network for British Area Studies (ENBAS) Conference ‘Britain in a Migrant World’ ,Portsmouth,UK, 27-28.04. с доклад на тема: “Teaching Culture”

2000

Literature Anti-Conference, Constanta, Romania, с доклад на тема: New Approaches to Teaching And Learning Culture at University Level”

9-та национална конференция на БАПА, Стара Загора, 16-17.09. с доклад на тема: “Introducing A New Cultural Studies Course”

Квалификационни семинари:

2004

Квалификационeн семинар на Британски съвет, България и Асоциациите на преподавателите по английски език в България и Югоизточна Европа, “ SE Europe Regional Teachers Associations Training”,София 8-10.10 2004

Квалификационeн семинар (1-ва и 2-ра част) на Британски съвет, България и Центъра за антидискриминационна оценка на учебни материали на тема “Addressing Marginalisation Practices in Textbooks”

“ Efficient and effective Use of the createIT web environment in Developing Online tests for the EFL Classroom”, Multipliers Workshop,Пловдив, 28.02

2003

Квалификационeн семинар (1-ва и 2-ра част) на Британски съвет, България, на тема “Managing Projects”

Квалификационни семинари в областта на гражданското образование, по проект на ‘Проект Гражданско Образование’ в България и чужбина

Квалификацонни семинари на Центъра за антидискриминационна оценка на учебни материали

2000

Квалификационeн семинар на Британски съвет, България “DUET (Development of University English Teaching) Workshop, ‘Imagination and Identity’”

Курсове от текущия семестър: