Туризъм

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "Туризъм" осигурява базова и специализирана подготовка за управление на един от приоритетните за българската икономика отрасли. Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта в туризма. Обединяването на теоретичните и най-съвременните практически модели в организацията и управлението на туристическите организации и компании е сред ключовите предимства при ефективното управление на туристическия бизнес. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на икономиката и управлението на туризма.

Възможността за интегриране на водещи концепции и теоретични подходи в реалната практика на конкурентния туристически пазар, дава възможност за дефиниране на система от съвременни научни постижения и знания с приложение в туристическата индустрия. Програмата обединява стратегическите резултати от теоретични и емпирични изследвания в туризма със специфичните изисквания, които налагат анализирането и изучаването на съвременните процеси в реалната бизнес среда.

Динамиката на една от водещите световни индустрии и наложените от интернет средата необратими процеси в развитието на туризма изискват промяна в информационно-аналитично осигуряване на научните и практико-приложни изследвания в туризма. Това обединява разнообразието от възможните теми за бъдещи докторски дисертации в следните области на туризма: нови форми и проявления на специализираните видове туризъм, междукултурни отношения в туристическия бизнес, дигитализиране на туристическата индустрия, управление на проектни дейности в туризма, нови технологии в областта на туризма и др. Програмата генерира знания с интердисциплинарна насоченост при теоретическата и практическата подготовка на учени, изследователи, преподаватели и мениджъри на специфични дейности в туризма.

прочети още
Туризъм