Театрознание и театрално изкуство

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Театър" могат да работят с едни от най-добрите представители на театралната практика в България, които имат и значителен европейски опит. Те имат възможност да използват професионално оборудваната театрална зала на НБУ, богатата библиотечна база на университета и професионално научно ръководство. Докторантите ще продължат своето обучение в областта на театъра на по-висок етап при практическите си и теоретичните си изследователски търсения и ще имат възможност да участват в организираните традиционни научни конференции и школи на НБУ с международно участие. Изнесените доклади носят кредити и се отпечатват в съответните сборници

прочети още
Театрознание и театрално изкуство
 • проф. Виолета Дечева, д.н. THED001 Теория и история на театъра за докторанти THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия THED008 Контекстуални подходи в театрознанието THED009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат. THED010 Докторски семинар THED013 Научно изследване THED014 Интерпретационни техники на театралното изкуство THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики THED019 Авторски и пост-драматургичен театър
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия THED007 Проекти и финансиране в театъра
 • проф. Кристиан Банков, д.н. THED008 Контекстуални подходи в театрознанието THED009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат. THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • проф. Петя Александрова, д.н. THED009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат. THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект
 • проф. д-р Георги Арнаудов THED009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат. THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • проф. д-р Десислава Бошнакова THED007 Проекти и финансиране в театъра THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • проф. д-р Ева Волицер THED015 Избор и предварителна подготовка на театрален проект
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия
 • проф. д-р Светла Христова THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия
 • проф. Васил Димитров THED015 Избор и предварителна подготовка на театрален проект
 • проф. Цветана Манева THED010 Докторски семинар THED015 Избор и предварителна подготовка на театрален проект
 • доц. д-р Анна Пампулова THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма
 • доц. д-р Антоанета Петрова THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма
 • доц. д-р Ася Иванова THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма
 • доц. д-р Възкресия Вихърова THED001 Теория и история на театъра за докторанти THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия THED007 Проекти и финансиране в театъра THED008 Контекстуални подходи в театрознанието THED009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат. THED010 Докторски семинар THED013 Научно изследване THED014 Интерпретационни техники на театралното изкуство THED015 Избор и предварителна подготовка на театрален проект THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма THED019 Авторски и пост-драматургичен театър
 • доц. д-р Калина Христова THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • доц. д-р Невелина Попова THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • доц. д-р Татяна Соколова THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма
 • доц. Зарко Узунов THED008 Контекстуални подходи в театрознанието THED010 Докторски семинар THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики
 • доц. Правда Кирова THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект
 • доц. Снежина Петрова THED007 Проекти и финансиране в театъра THED010 Докторски семинар THED013 Научно изследване THED014 Интерпретационни техники на театралното изкуство THED015 Избор и предварителна подготовка на театрален проект THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма THED019 Авторски и пост-драматургичен театър