Германски езици (английски и немски език)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към актуалните проблеми и съвременните тенденции в развитието на езиковедските изследвания по отношение на германските езици, като изгражда умения за самостоятелен анализ, извършване на експериментална дейност и решаване на теоретични проблеми. Акцентът е върху приложността и интердисциплинарността, което дава възможност за разработването на широк спектър от докторски дисертации. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

прочети още
Германски езици (английски и немски език)