Теория и история на архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Обучението в докторската програма " Теория и история на архитектурата " е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на теория и история на архитектурата.

Департамент "Архитектура" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът има възможност за публикуване в "Сборник научни публикации" на департамент "Дизайн", както и в специализирани сборници и издания на конференции, семинари, уоркшопове и т.н., в електронната система на НБУ - Moodle и в e-библиотека (НБУ), където публикуват преподаватели и студенти.

прочети още
Теория и история на архитектурата
  • проф. д-р Георги Георгиев ARCD001 Архитектурата и жизнената среда на човека ARCD003 Съвременната българска архитектура ARCD008 Жилищна среда на обитаване
  • проф. д-р Пеньо Столаров ARCD002 Устройство на централните градски части в големите градове и историческият контекст ARCD003 Съвременната българска архитектура
  • доц. д-р Климент Иванов ARCD002 Устройство на централните градски части в големите градове и историческият контекст ARCD008 Жилищна среда на обитаване
  • доц. д-р Пламен Рилски ARCD001 Архитектурата и жизнената среда на човека
  • доц. Зарко Узунов ARCD005 Съвременни форми на интегриране на елементи на пространствената среда като контекст за трансформацията и